Erfaren jurist til Det Kriminalpræventive Råd (deltidsstilling)

27-04-2023

Vi søger en jurist, der har lyst til at være generalist. Da vi er en offentlig virksomhed, må du have erfaring med forvaltningsret, men de fleste opgaver vedrører administration. Jobbet er kendetegnet ved en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, gode faglige udfordringer og afveksling i opgaverne i en lille kompleks og politisk styret organisation, der har fokus på at skabe resultater på samfundsplan.

Om jobbet

Opgaverne i Det Kriminalpræventive Råd spænder fra indgåelse af samarbejdsaftaler og rådgivning om anvendelsen af bevillingsregler over personaleadministration, til indkøb dvs. indhentning af tilbud, udbud og indgåelse af kontrakter m.v. GDPR lovgivningen er et vilkår og du vil være tovholder for at vores administration lever op til reglerne.

Du bliver knyttet til Sekretariatschefens stab, men kommer til at samarbejde med alle medarbejdere i DKR. Stabens rolle er på de indre linjer at skabe de bedste rammer for, at medarbejderne i DKR kan udføre deres arbejde. Det kan være gennemførelse af udbud, kontraktstyring, rådgivning af kollegaer, m.v. og i forhold til omverdenen står vi for håndtering af interessenter, fx forhandling med eksterne parter og leverandører.

Om dig

Du er cand.jur. eller cand.merc.jur. Det vil være en fordel, hvis du har omkring 5 års erfaring med juridisk sagsbehandling fra centraladministrationen, en kommune, en interesseorganisation eller evt. en virksomhed.

Som person fungerer du godt i vekselvirkningen mellem selvstændigt at dykke ned i faglige udfordringer og at samarbejde tværfagligt med kolleger. Du må have sans for detaljen, men også helhedssyn. Du trives i en lille organisation, som søger at påvirke omverdenen, men som også hele tiden formes af omverdenen.

Du er analytisk, har et stort overblik, og arbejder løsningsorienteret for at få tingene til at lykkes inden for de givne rammer. Yderligere kendetegner det din arbejdsstil, at du er struktureret, initiativrig og selvstændig i forhold til at opsøge viden og skabe grundlaget for beslutninger, ligesom du har en gejst og vilje til at lære.

Du er stærk både mundtligt og skriftligt, ligesom du kan formidle svære og komplekse juridiske forhold til andre faggrupper på en enkel og forståelig måde. Du er dygtig til at omsætte faglig viden til konkrete resultater og skaber de gode processer, der balancerer kravene til fremdrift med behovet for at inddrage samarbejdspartnere, samt mellem fordybelse og afslutning af opgaverne.

Løn og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til de til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret på baggrund af kvalifikationer. Der er tale om en deltidsstilling. Den ugentlige arbejdstid vil ligge på 18 - 20 timer.

Dit arbejdssted bliver Det Kriminalpræventive Råd med adresse på Artillerivej 55, 2300 København S.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Anna Karina Nickelsen på 91 35 75 97. Du kan finde mere information om Det Kriminalpræventive Råd på www.dkr.dk/om-os.

Når du søger en stilling i Det Kriminalpræventive Råd, opretter du samtidig en profil i politiets rekrutteringssystem. Hvis du søger jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil.  Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: den 24. maj 2023

Vi forventer at afholde 1. samtaler den 31. maj 2023 og 2. samtaler den 8. juni 2023

 

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd fremmer et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. DKR har godt 60 medlemmer fra alle dele af samfundet. Vi identificerer aktuelle og relevante kriminalitetsudfordringer og sammen giver vi løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet.

 

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef