Analytiker (tidsbegrænset)

Vi søger en skarp analytiker med interesse for kriminalitetsforebyggelse. Du har en samfundsvidenskabelig uddannelse, fx sociolog, cand.scient.pol. eller en kandidat i kriminologi. Ansøgningsfrist den 9. august 2020.

Vil du være med til at afdække kriminalitetstendenser og formidle vores viden om kriminalitet og forebyggelse forståeligt, relevant og troværdigt? Har du en samfundsvidenskabelig uddannelse, viden om kriminalitet og erfaring med analyse? Så er det måske dig, vi søger til vores analyse- og kommunikationsteam. 

Spændende hverdag i en dynamisk organisation

DKR er et videnscenter og en netværksorganisation med knap 60 medlemsorganisationer fra hele samfundet. DKR er sat i verden for at samle de centrale aktører og pege på årsager til kriminalitet samt indsatser, der kan forebygge kriminalitet. Det sker med afsæt i kriminalitetsanalyser.

Du udarbejder skarpe analyser og notater

Som analytiker får du til opgave at indsamle og bearbejde viden om kriminalitetstendenser og effektiv forebyggelse af kriminalitet. En stor del af dit arbejde handler om at bringe denne viden i spil over for vores målgrupper – lige fra borgere, virksomheder og beslutningstagere til fagfolk, journalister og samarbejdspartnere. Du skal derfor være god til at formidle komplekse sammenhænge, så budskaberne er forståelige og vedkommende. En af dine primære opgaver bliver at kvalitetssikre og projektstyre eksterne undersøgelser, som forskere, universiteter og analysebureauer foretager for os.

I et begrænset omfang kan der også være mulighed for, at du selv udarbejde analyser på baggrund af rådata, enten register- eller surveydata. En central opgave er at omsætte den indsamlede viden til notater, oplæg og budskabspapirer. En stor del af arbejdet som analytiker i DKR består i at formidle tendenser og sammenhænge til DKR’s medlemmer og samarbejdspartnere samt pressen; fx aviser og tv-nyhedsudsendelser.

Indbrud, seksuelle overgreb, psykisk vold, bandekriminalitet samt utryghed og kriminalitet i udsatte boligområder er blandt vores aktuelle kommunikative dagsordener, som vi især bruger kræfter på at formidle, og du bliver talsperson på udvalgte områder. Du vil blive klædt på til opgaven, bl.a. med et mediekursus, hvor du trænes i at formidle faglige pointer.

Du vil blive tilknyttet Kommunikations- og analyseteamet på 11 medarbejdere og tre studentermedhjælpere. Vi er en dynamisk gruppe, der bl.a. har ansvaret for analyser, presse, kommunikation og kampagner. I teamet prioriterer vi faglig sparring højt, og har stor frihed i opgaveløsningen. Vores arbejdsmiljø er præget af en stærk faglighed med gode ud-viklingsmuligheder og faglige udfordringer.

Den rette analytiker til jobbet

Du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse, fx sociolog, cand.scient.pol. eller en kandidat i kriminologi. Vi forestiller os, at du har minimum 2-5 års relevant erhvervser-faring. Du har måske erfaring fra en lignende organisation, en interesseorganisation, en styrelse eller et analysebureau. Vi forventer, at du er optaget af samfundsforhold og har interesse for det kriminalpræventive felt. Hvis du har konkret erfaring fra området, er det en fordel.

Det er naturligt for dig at tage ansvar, og du er vant til at planlægge og prioritere dine arbejdsopgaver. Du er struktureret, fleksibel i opgaveløsningen og kan håndtere flere opgaver på samme tid. Du har drive, fagligt engagement og personlig gennemslagskraft, og du kan lide at samarbejde med forskellige fagligheder i en politisk styret organisation. Endelig er dine kommunikative evner vigtige, da du ofte skal præsentere analytiske resultater.

Løn- og ansættelsesvilkår

Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Du bliver indplaceret som fuldmægtig på baggrund af kvalifikationer.

Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af 2022, med gode muligheder for forlængelse.

Dit arbejdssted bliver Det Kriminalpræventive Råd på Artillerivej 55, 2300 København S. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse.

Kontakt og ansøgning

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Anna Karina Nickelsen telefon 91 35 75 97.

Når du søger en stilling i Det Kriminalpræventive Råd/politiet, opretter du samtidig en profil i Rigspolitiets rekrutteringssystem. Hvis du også søger jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold.

Vi forventer at holde 1. samtaler den 24. august 2020 og 2. samtaler den 27. august 2020.

Ansøgningsfrist: 09.08.2020

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef