Folkemøde 2019

Sol og sommer på Folkemøde 2019. 

DKR's to debatter

Der var gode spørgsmål og stor interesse, da to aktuelle dagsordner blev drøftet i DKR's telt. Debatterne var arrangeret af DKR's sekretariat i samarbejde med en række medlemsorganisationer, og de handlede om parallelsamfund og ungdomskriminalitet. 

Fung. formand for DKR, Hans Reymann-Carlsen

Under overskriften ’Bulldozere mod parallelsamfund’ diskuterede panelet om nedrivning af boligblokke og strengere sanktioner skaber tryggere lokalsamfund i udsatte områder. 
DKR's fungerende formand Hans Reymann-Carlsen mente, at vi skal fokusere mere på den tidlige forebyggelse. 

Hvem sidder i de nye Ungdomskriminalitetsnævn?

Mette With Hagensen og Charlotte Møller-Olesen

Børn, der begår kriminalitet, skal hjælpes og ikke kun stilles til ansvar. Det var udgangspunktet for debatten om ungdomskriminalitet. 

Medlemmernes debatter

Flere medlemsorganisationer havde deres egne debatter i DKR's telt, og de kom godt omkring forskellige måder, man kan arbejde med kriminalitetsforebyggelse på. 

Louise Pihl og Ole Hessel

Underdirektør i Dansk Byggeri, Louise Pihl, og direktør i High:Five, Ole Hessel, slog fast, at det både er en fordel for de tidligere straffede, virksomhederne og samfundet, hvis man ansætter folk med en plettet straffeattest.

DIF/Get2Sport har succes med at bruge idrætten til at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i udsatte boligområder.

Børn og unge har brug for at blive inddraget i positive fællesskaber. Debat arrangeret af SSP-Samrådet og Ungdomsskolelederne. 

Folkeskolen er Danmarks vigtigste fællesskab. Men er det truet? Debat arrangeret af Skolelederforeningen.

SSP-samarbejdet mod år 2025. Hvordan ser det optimale SSP-samarbejde ud?
Debat arrangeret af SSP-Samrådet. 

Politiet har mange opgaver. Måske kan nogle af dem løses af andre faggrupper.
Debat arrangeret af Sikkerhedsbranchen.

Quizhjulet rullede

Flere kom forbi teltet for at dyste med vennerne om, hvem der havde den skarpeste viden om kriminalitet. 

Sådan så programmet for DKR's telt ud

Tak for i år fra DKR's folkemødehold

På gensyn i 2020. 

Materialer