Kernefortælling

Sammen om forebyggelse
– vores vej til et samfund med mindre kriminalitet og mere tryghed

Kriminalitet er et alvorligt samfundsproblem, og forebyggelse er derfor en samfundsopgave. Her har Det
Kriminalpræventive Råd en særlig rolle: Vi sætter forebyggelse på dagsordenen, for alle – borgere,
foreninger, virksomheder og myndigheder – kan gøre en indsats for at mindske kriminaliteten og øge
trygheden. Sammen med vores 60 medlemsorganisationer fra alle dele af samfundet peger vi på, hvordan
vi bedst forebygger kriminalitet. Sammen vil vi sætte fart på forebyggelsen.

Kriminalitet ødelægger liv, splitter familier og gør mennesker utrygge. Ofre mister liv og førlighed.
Kriminalitet giver ar på sjælen, fører til økonomiske tab og smadrer fremtidsmuligheder for både ofre og
gerningspersoner. Hele samfundet lider skader.

Drab, vold og seksuelle overgreb; trusler, indbrud og it-kriminalitet. Forbrydelser har mange former,
kriminalitet forandrer sig over tid og bliver mere kompleks. I kampen mod kriminalitet skal vi derfor samle
kræfterne, være på forkant og forstå problemerne til bunds. Der er mange årsager til kriminalitet: Nogle
vokser op i et miljø, hvor kriminalitet er normen. Andre søger spænding, identitet i et fællesskab eller
materielle goder. Mistrivsel er ofte en forklaring. Problemet kræver, at vi angriber det fra flere sider:

Vi skal opbygge et samfund med gode livsvilkår – bolig, job, uddannelse og fritid – for det er en god vaccine
mod kriminalitet. Når børn og unge trives i skolen, fritiden og familien, bliver de sjældent kriminelle.
Dernæst skal vi have fokus på dem, der er på vej ud i kriminalitet – det kan være omsorgssvigtede børn. Vi
skal undgå, at unge føler sig ekskluderet, at narko og alkohol erstatter skolegang og sund fritid, for så kan de
nemmere ende i dårligt selskab, hvor fx bander og butikstyveri frister. Risikoen for kriminalitet bliver
mindre, når SSP-medarbejderen får utilpassede unge tilbage i skolen; når fodboldtræneren får alle med på
holdet; og et boligområde med hærværk og ballade bliver et rart sted at være. Endelig skal vi gribe ind over
for konkrete kriminalitetstrusler – vi skal sætte ind med målrettet forebyggelse og få flergangskriminelle på
bedre tanker. Vi skal have fokus på både ofre, gerningspersoner og de steder, hvor kriminaliteten ofte
opstår. Ingen drømmer om at blive kriminel, men fx mobning og marginalisering øger risikoen, mens
støttende voksne, positive rollemodeller og inkluderende fællesskaber beskytter. Den viden skal Det
Kriminalpræventive Råd og det enkelte medlem bringe i spil.

Håndtering af kriminalitet er en samfundsopgave – fra forebyggelse og opklaring til afsoning og løsladelse.
Samfundet har altid straffet mennesker, der forbryder sig mod vores fælles regler, men forebyggelse virker
bedre end straf, hvis målet er mindre kriminalitet. Straf kan være nødvendigt, men løser langt fra
problemerne. Ofre skal hjælpes, relationer skal repareres, og gerningsmænd skal have en ny chance til alles
bedste. Et samfund uden kriminalitet er en utopi, men vi kan mindske kriminaliteten, når vi går sammen.

Forebyggelse kræver, at vi løfter i flok, deler viden og finder holdbare løsninger. I Det Kriminalpræventive
Råd er vi 60 medlemsorganisationer, og både sammen og hver for sig skal vi gøre en forskel. Vi inddrager
praktiske erfaringer, lytter til forskningen og bringer flere fagligheder i spil, så vi kan forebygge mest
effektivt. Vi skal gøre forebyggelse til en folkesag, for alle kan gøre en forskel; fx som nabohjælper,
natteravn i nattelivet eller mentor for unge på kanten. Som borger kan vi række ud, hvis en ven udsættes
for vold, og vi kan forebygge it-kriminalitet ved at støtte ældre pårørende. Som organisationer kan vi lave
ændringer på samfundsplan, så et liv uden kriminalitet bliver det oplagte valg.

Det Kriminalpræventive Råd vil samle samfundet om forebyggelse. Vi leverer uvildig viden til borgere,
beslutningstagere og professionelle aktører. Vi er den saglige stemme i kriminalitetsdebatten, for vi ved, at
kriminalitet ikke løses med et snuptag. Vi ved, at forebyggelse betaler sig for både individ og samfund. Det
bedste værn mod kriminalitet er enkelt: Vi skal gå sammen om forebyggelse.

Arne Simonsen
Arne Simonsen
Kommunikationschef

Kilder