DKR's mission og mål

DKR fremmer et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet. For at leve op til denne ambition arbejder vi med fire strategiske fokusområder frem til 2028.

DKR's mål

Vi har sat os to overordnede mål fra 2018 - 2028:

 • Vi nedbringer antallet af kriminelle og flergangsofre samt udsatte steder og situationer
 • Vi fremmer tryghed og samfundets robusthed overfor kriminalitet.

Strategiske fokusområder

Vi vil fokusere på fire områder for at nå vores mål:

 • Vi identificerer aktuelle og relevante kriminalitetsudfordringer

  DKR har hverken midler eller ressourcer til at gøre noget ved al kriminalitet. Derfor er det afgørende, at vi til stadighed identificerer aktuelle og relevante kriminalitetsudfordringer og målretter vores arbejde mod disse udfordringer.
 • Vi arbejder fakta-, videns- og evidensbaseret 

  DKRs troværdighed vil fortsat være baseret på, at vi arbejder på baggrund af den bedste tilgængelige viden og forskning.
 • Vi skaber anvendelige løsninger – sammen 

  Visionen om, at vi i fællesskab kan give løsninger på samfundets udfordringer med kriminalitet kræver, at der bliver etableret tilstrækkelig beslutningskraft og effektive beslutningsprocesser i de forskellige forebyggelsesprojekter og initiativer for at sikre den nødvendige fremdrift.
 • Vi kommunikerer viden og løsninger effektivt og rettidigt – både indadtil og udadtil 

  Det er afgørende for både vores mission og vision, at vi formidler vores viden og løsninger effektivt og rettidigt både i medlemskredsen og overfor vores målgrupper.

I de næste år vil vi særligt beskæftige os med viden og indsatser, som kan forebygge indbrud, voldtægt, psykisk vold, bander og udsatte boligområder.

Vi er en helhedsorienteret medlemsorganisation

DKR består af et værdifuldt netværk af centrale samfundsaktører, der udveksler erfaringer og bidrager med deres specialviden omkring forskellige problemstillinger. Den brede sammensætning i DKR betyder, at vi har en unik mulighed for at belyse kriminalitetsområdet hele vejen rundt. Vi arbejder samtidig med borgernære indsatser og støtter lokalt kriminalpræventivt samarbejde.

Når vi fx vil forebygge indbrud, går vi til opgaven fra forskellige vinkler og hjælper på flere områder, så:

 • privatpersoner kan sikre deres boliger bedre og etablere nabohjælp
 • offentlige myndigheder som kommuner og politi kan støtte indsatsen med borgermøder og information
 • byområdernes fysiske forhold kan forbedres - fx med bedre belysning og oversigtsforhold
 • anbefalinger i forhold til byggeri så sikringen af døre og vinduer overholder gode standarder.

Effekten af vores arbejde

Vi vil løbende måle udviklingen af kriminaliteten og tryghedsniveauet i samfundet gennem udsathedsundersøgelser, ungeprofilundersøgelser, recidivundersøgelser, brugerundersøgelser og DKR's robusthedsundersøgelse. 

Materialer

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.