DKR og EUCPN

DKR deltager i det europæiske kriminalpræventive netværk, EUCPN. Netværket består af en national repræsentant fra hvert af de 27 medlemslande og et sekretariat der understøtter netværket.

DKR er blevet udpeget til at repræsentere Danmark. De øvrige repræsentanter i netværket kommer enten fra institutioner som DKR, politimyndigheder, ministerier, universiteter eller lignende.

EUCPN blev oprettet i 2001 oprettet som et led i EU's målsætning om at reducere kriminaliteten i medlemslandene. Netværkets opgave er at iværksætte kriminalitetsforebyggende aktiviteter.

EUCPN´s opgave er bl.a. at:

  • lette samarbejde om udveksling af oplysninger og erfaringer mellem aktører inden for kriminalitetsforebyggelse
  • støtte kriminalpræventive aktiviteter på lokalt og nationalt plan
  • indsamle, vurdere og offentliggøre evidensbaseret viden om kriminalitetsforebyggelse
  • tilrettelægge en årlig konference om best practice, herunder den årlige uddeling af den europæiske kriminalitetsforebyggelsespris
  • stille sagkundskab til rådighed for Ministerrådet og Kommissionen.

Målgruppen for EUCPN’s arbejde er primært fagfolk og politikere på lokalt og nationalt plan samt relevante europæiske og internationale agenturer, organisationer, arbejdsgrupper osv.

EUCPN’s hjemmeside kan man bl.a. finde

  • Systematic Reviews – effekten af kriminalitetsforebyggende indsatser
  • Beskrivelse af EU finansierede forebyggelsesprojekter
  • Tools-boxes - kriminalpræventiv værktøjskasser til lokale praktikere. 

Kontaktpersoner i netværket

Det europæiske netværk står til rådighed for lokale aktører, forskere, institutioner m.v. i medlemslandene, hvis man har behov for kontakt til udenlandske forskere, myndigheder mv. Det kan fx være i forhold til projektsamarbejde, indsamling af data etc. Man kan enten kontakte DKR, EUCPN-sekretariatet eller databasen med contact-points.

Konference og prisuddeling

En af EUCPN’s hovedopgaver er at arrangere en årlig konference, hvor man udveksler og formidler erfaringer og viden om forebyggelse af kriminalitet. Konferencen afholdes altid i forbindelse med ECPA-konkurrencen, hvor det bedste kriminalpræventive projekt præmieres.

Konferencen består af forelæsninger og seminarer, og et vigtigt element er at præsentere og diskutere de projekter, som er nomineret til ECPA-prisen.

Materialer

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef