Den Kriminalpræventive Pris 2021

Nominer en person, et projekt eller en gruppe, som har gjort sig fortjent til en påskønnelse for en særlig kriminalitetsforebyggende indsats!

Formålet med Den Kriminalpræventive Pris er at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne, inspirere til kriminalpræventive initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse både hos enkeltpersoner og hos organisationer, foreninger og myndigheder.

Prismodtageren kan være en person, et projekt eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende), som har gjort sig fortjent til påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ i det forløbne år. Prisen kan også uddeles til offentligt ansatte og vil kunne uddeles samtidig med, at projektet modtager økonomisk støtte til fx at fortsætte eller udbygge projektet.

Man behøver ikke at have fået støtte fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje for at kunne modtage prisen.

Sådan søger du

Den Kriminalpræventive Pris 2021 er på 50.000 kr.

Send din indstilling til årets kriminalpræventive pris på denne blanket senest den 1. december 2020 til Det Kriminalpræventive Råd, e-mail dkr@dkr.dk.  

Du kan også sende indstillingen med almindelig post til Det Kriminalpræventive Råd, Polititorvet 14, 1780 København V.

Se også Justitsministeriets cirkulære om Den Kriminalpræventive Pris.

Materialer

Katrine Amalie Keller
Katrine Amalie Keller
Videnskonsulent