Den Kriminalpræventive Pris 2019

Prisvinderne 2018, Idrætsprojektet fra Københavns Kommune, der gør en særlig indsats for at inkludere kommunens mest udsatte børn, unge og voksne gennem opsøgende arbejde.

Nominer en person, et projekt eller en gruppe, som har gjort sig fortjent til en påskønnelse for en særlig indsats!

Formålet med Den Kriminalpræventive Pris er at sætte fokus på kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområderne, inspirere til kriminalitetsforebyggende initiativer og øge bevidstheden om vigtigheden af kriminalitetsforebyggelse både hos enkeltpersoner og hos organisationer, foreninger og myndigheder.

Prismodtager kan være en person, et projekt eller en gruppe (institution, forening, ungdomsklub eller lignende), som har gjort sig fortjent til påskønnelse for en særlig indsats eller et særligt initiativ i det forløbne år. Prisen kan også uddeles til offentligt ansatte og vil kunne uddeles samtidig med at projektet modtager økonomisk støtte til fx at fortsætte eller udbygge projektet.

Modtagelse af prisen forudsætter ikke, at der er ydet støtte fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje til personen eller gruppen.

Den Kriminalpræventive Pris 2019 er på 50.000 kr.

Indstillinger til årets kriminalpræventive pris bedes indsendt på denne blanket senest torsdag den 1. november 2018 til:

Det Kriminalpræventive Råd på e-mail til dkr@dkr.dk eller med almindelig post på adressen Polititorvet 14, 1780 København V.

Se også Justitsministeriets cirkulære om Den Kriminalpræventive Pris 2019.