Højdepunkter fra 2017

Generation Ung - Kriminalitetsforebyggelse på rette vej? Det var titlen på Den Kriminalpræventive Dag 2017, hvor forebyggelse af ungdomskriminalitet var på programmet.

Velkommen til Skive

 

 

 

undefined

Dagens indlæg

Formand for DKR Henrik Dam, Politidirektør og formand for Midt- og Vestjyllands Kredsråd Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi samt Borgmester og næstformand for Midt- og Vestjyllands Kredsråd Peder Christian Kirkegaard, Skive Kommune bød velkommen til dagen, som blev holdt i Kulturcenter Limfjord.

Henrik Dam. Se s. 5 i opsamlingen.

undefined

Why some and not others: Character, Circumstances and Criminal Careers
Keynote speaker Professor Per-Olof H. Wikström, University of Cambridge. Per-Olof Wikström has done research within the field of young people and crime for decades. In 2016, he won the Stockholm Prize in Criminology for his great work. Wickström has followed 700 young Englishmen in space, time and in various social situations. He identifies different pathways in crime from childhood to young adulthood and discuss their main drivers. He demonstrates how young people’s charac- ters and the different and changing social circumstances form and shape their pathways in crime. He shows us how this complex understanding of crime development creates opportunities for prevention - and identifies important fields of interdisciplinary cooperation.

Per-Olof H. Wikström. Se s. 6 i opsamlingen.

Profil af ungdommen i dag
Lektor Jakob Demant, Københavns Universitet og SSP-konsulent Benny Husted, Skanderborg Kommune. Begge repræsenterer partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen, hvor omkring 50.000 unge er blevet spurgt om deres liv og hverdag. 

Jakob Demant. Se s. 12 i opsamlingen.

Jo tidligere, jo bedre – men hvordan?
Fuldmægtig Anne Lei Jacobsen, Socialstyrelsen og sundhedsplejerske Birthe Sand Knudsen, Holstebro Kommune holdt oplæg om tidlig forebyggelse og hvordan vi kan gøre det i praksis. Holstebro Kommune præsenterer deres erfaringer med De Utrolige År, som er en veldokumenteret programserie rettet mod bl.a. forældre og fagprofessionelle i børnehaver.

Anne Lei Jacobsen. Se s. 18 i opsamlingen.

 

En svensk model på prøve i Herning
Projektchef Hanne Søndergaard Pedersen, KORA og teamleder Pia H. Andersen fra Herning Kommune fortalte om "Sverigesmodellen” som en model til at levere bedre kvalitet, så færre børn bliver anbragt og flere familier er tilfredse - uden at omkostningerne stiger. 

Hanne Søndergaard Pedersen og Pia H. Andersen. Se s. 24 i opsamlingen.

‘Searchers’, ‘Rudeboys’, and ‘terrorist (e)motives’: Some criminological notes on the ‘seductions’ of terrorism
Professor Keith Hayward, Københavns Universitet. Dr. Haywards talk will train attention on important yet often overlooked aspects of terrorism, including everything from the sensual excitement that is a central element of terrorist activity, to the subcultural allure of certain forms of extremist behaviour.

Keith Hayward. Se s. 16 i opsamlingen.

Et godt råd - Sådan styrkes lokalrådet
PhD stipendiat Andreas Hagedorn Krogh, Roskilde Universitet, indledte sessionen med indsigter om organiseringen af lokalrådsarbejdet fra sit forskningsprojekt om lokalrådene. Herefter var der paneldebat med lokalrådsrepræsentanterne politikommissær Kuno Urban Sønderby Jensen, Sydøstjyllands Politi, SSP-koordinator Jan Snejbjerg, Skive Kommune og udviklingschef Francisco Ortega, Boligselskabet Sjælland.

Andreas Hagedorn Krogh. Se s. 27 i opsamlingen.

De lovlydige børn og unge - er det rigtigt og hvorfor?
Professor emeritus, dr.jur. Flemming Balvig, fortalte om resultaterne fra den seneste ungdomsundersøgelse, og gav et bud på, hvad der kan forklare udviklingen.

Flemming Balvig. Se s. 10 i opsamlingen.

Ærligt talt lokalt: Forebyggelse i forhold til flygtninge
Projektleder Thomas Højmark Fegar og socialrådgiver Johanne Gregersen, DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur præsenterede de foreløbige erfaringer fra projektet Traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder, FLYV. Konsulent i MindSpring Anna Mathilde Jensen, Dansk Flygtningehjælp fortalte om erfaringer med og resultater fra metoden MindSpring, som skal forebygge psykisk og social mistrivsel samt styrke de unges handlekompetence og identitet.

Thomas Højmark Fegar og Johanne Gregersen. Se s. 22 i opsamlingen.

Årgang 1995 – hvor er de på vej hen?
Forsker Rikke Fuglsang, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, præsenterede en forløbsundersøgelse af 6.000 danske børn født i 1995. 

Rikke Fuglsang. Se s. 15 i opsamlingen.

Genoprettende praksis i skoleregi

SSP Konsulent Heidi Alstrup, Aarhus Kommune, Leder af social koordination Mikkel Nielsen, Gladsaxe Kommune. Begge repræsenterer SSP Samrådets Fagudvalg for Genoprettende Ret og Praksis. De fortalte om dilemmaer, udfordringer og gevinster med implementeringen af en genoprettende tilgang på en skole.

Heidi Alstrup. Se s. 20 i opsamlingen.

Faglighed og økonomi – en vigtig balance
Chef for myndighedsområdet Bettina Brøndsted, Odense Kommune, fortalte om betydningen af både faglige og økonomiske styringsredskaber, og om erfaringer med at styre efter fagligheden. 

Bettina Brøndsted. Se s. 28 i opsamlingen.

Politisk debat

Hvilke dilemmaer og nødvendige prioriteringer skal der tages stilling til, når indsatsen mod ungdomskriminalitet tilrettelægges kommunalt? Og hvordan kan man lokalt sikre, at kriminalitetstruede børn og unge får den bedst mulige hjælp og støtte, mens den positive generelle udvikling i omfanget af ungdomskriminalitet samtidig fastholdes? Det blev debatteret af borgmester i Holstebro Kommune H.C. Østerby (S), borgmester i Morsø Kommune Hans Ejner Bertelsen (V), borgmester i Svendborg Kommune Lars Erik Hornemann (V), Formand for SSP Samrådet Jørgen Pedersen og repræsentant for Dansk Socialrådgiverforening Karina Rohr Sørensen.

Se s. 8 i opsamlingen.

Den Kriminalpræventive Pris 2017

Justitsministeren Søren Pape Poulsen uddelte Den Kriminalpræventive Pris 2017 til projektet 'Dit liv på nettet' fra Aalborg.

Se s. 31 i opsamlingen.

Tid til at netværke

Dagen lagde op til, at deltagerne fik en fagsnak med nye og "gamle" samarbejdspartnere.

Videnbørs

Deltagerne kunne efterspørge erfaringer med forskellige indsatser og tilbyde deres egne erfaringer igennem en Videnbørs. 

Tak for en forrygende dag.

 

Materialer

Kriminalitet og forebyggelse

Begreber og metoder der er gode at kende, når man skal arbejde med kriminalitetsforebyggelse.

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.