Ny bandepakke giver politiet flere beføjelser, men der er brug for mere tidlig forebyggelse

12-09-2023

Regeringen har præsenteret en bandepakke, der først og fremmest skal styrke politiets muligheder for at sætte ind over for bandekriminalitet.

I Det Kriminalpræventive Råd anbefaler vi at lægge vægten på forebyggelse af bandekriminalitet. Der er evidens for, at forebyggelse virker, og at forebyggelse betaler sig. 

Bandepakken indeholder flere forebyggende indsatser inden for justitsministeriets område: Et styrket SSP-samarbejde, tidligere indgriben når børn udviser bekymrende adfærd, lommepengejobs, et styrket samarbejde mellem Kriminalforsorgen og kommunerne om resocialisering af tidligere dømte og et styrket bandeexit-program og et løfte om endnu mere. 

Hvis regeringen ønsker at få fat i de unge, inden de kommer i kløerne på banderne, kræver det ganske rigtig en indsats på en række områder og mellem flere myndigheder. Vi bør især sætte ind med tidlig forebyggelse, så færre børn og unge i udsatte positioner havner i kriminalitet. Hvis vi skal komme bandekriminaliteten til livs, er det nødvendigt at investere mere i børne- og ungeområdet. 

Børn har brug for støtte og opbakning til en sund opvækst og i deres uddannelse. Vi ved, at en del af de børn, der er i risiko for at havne i kriminalitet, kommer fra hjem, hvor forældrene har begrænsede ressourcer til at løfte omsorgsopgaven. Børnene har brug for stabile voksne, og hvis familien ikke kan tilbyde det, så kan fx en mentor tilbyde en relation. 

Vi ved også, at det kan være afgørende at fastholde en tæt kontakt og dialog med ressourcesvage familier, især hvis et eller flere medlemmer allerede har været på kant med loven. 

Vi skal sørge for, at børn og unge får en god skolegang, der sikrer trivsel og giver barnet positive fællesskaber, da det i høj grad kan forebygge kriminalitet. Der er eksempler på skoler, som har oplevet fantastiske resultater ved at have forventninger til børnenes indsats og læring. Det er vigtige erfaringer, som vi burde arbejde videre med. 
 
Samtidig er det vigtigt, at børn og unge trives i deres fritid. Derfor er der brug for fritidsaktiviteter, som giver børn og unge positive oplevelser, læring og færdigheder, som de kan tage med videre i livet. Det er ikke altid nemt, da det kræver støtte og opbakning at være med i en fritidsaktivitet, og det har mange af disse børn ikke, så her er der brug for støttende voksne.  

Regeringen nævner, at der kommer flere udspil, og at de vil styrke de forebyggende tiltag for at reducere risikoen for ny kriminalitet. Det ser vi frem til. Vi opfordrer til, at man ved den lejlighed også giver de tidlige forebyggende tiltag på det sociale område et eftersyn.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder
DKR's anbefalinger

Forebyggelse af bander