Hvordan sikrer unge samtykke til sex, så voldtægt undgås?

04-10-2023

Hvordan spørger man om samtykke til sex? Og hvordan kommunikerer man ja eller nej til sex? Det er noget, mange danskere, og især unge, har svært ved at håndtere i praksis.

Af Katrine Amalie Keller, forhenværende videnskonsulent i Det Kriminalpræventive Råd 

Siden 2021 har sex uden samtykke været en voldtægt, men den nye samtykkelov har ikke knækket voldtægtskurven. Omkring 14.000 kvinder udsættes hvert år for voldtægt, og det er et samfundsproblem, der kræver handling. 

En ny undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd viser, at selvom danskerne er enige i, at sex kræver samtykke, er mange unge i vildrede med, hvordan de kan give eller få samtykke. Det er vigtigt, at vi får omsat samtykkelovens ord til handling. Derfor er der brug for at sætte ind med oplysning og dialog om, hvordan man konkret sikrer samtykke, så vi forhåbentlig kan forebygge overgreb og voldtægter. 

Udfordringen med at kommunikere om samtykke går på tværs af køn. Mange unge synes, at det er unaturligt at spørge om samtykke til sex, og mange har svært ved at udtrykke, om de samtykker eller ej. De fleste kommunikerer samtykke med kropssprog, og det kan være svært at aflæse. Mange unge føler sig også utilstrækkeligt oplyst om samtykke og efterspørger viden. 

Det er på tide at hjælpe de unge med at tale om sex. For den nye undersøgelse viser, at jo mere man taler med andre om samtykke, jo nemmere er det at tale om samtykke i et seksuelt møde. Og hvis man tror, at ens jævnaldrende mener, at samtykke er vigtigt, er det nemmere at kommunikere om. 

Det er positivt, at der fra politisk side er blevet indført obligatorisk seksualundervisning på gymnasierne, men det bør udbredes til alle ungdomsuddannelser, og undervisningen skal ikke blot informere; den skal være handlingsanvisende og sætte gang i diskussioner blandt de unge om, hvordan man sikrer samtykke. De unge skal fx lære at udtrykke egne grænser og være opmærksomme på andres. I Det Kriminalpræventive Råd er vi selv på vej med opdateret undervisningsmateriale med fokus på samtykke og grænser. 

Men undervisning kan ikke stå alene. Vi skal sætte gang i en samfundsdebat. Der er især behov for, de medier, der når ud til unge, sætter samtykke på dagsordenen. Vi er nødt til at sætte ind nu – vi kan ikke se passivt til og håbe, at voldtægterne stopper af sig selv. 

Debatindlægget er blevet bragt i Sjællandske Nyheder d. 4. oktober.

Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder