Fire nye medlemmer af Det Kriminalpræventive Råd

16-11-2023

Tre organisationer – Ældre Sagen, Dansk Ungdoms Fællesråd og Fri af misbrug – samt en forsker, juraprofessor Trine Baumbach, er netop blevet optaget som medlemmer af Det Kriminalpræventive Råd. De nye medlemmer skal bidrage til at styrke forebyggelsen af kriminalitet. Medlemsoptagelsen blev besluttet den 14. november af Rådets plenarforsamling på det årlige medlemsmøde. 

Ældre Sagen 

Forebyggelse af kriminalitet, der rammer ældre, ligger Ældre Sagen meget på sinde. 

”Et medlemskab i Det Kriminalpræventive Råd vil styrke vores viden om forebyggelse af kriminalitet, ligesom vi kan dele vores viden om ældre og derved bidrage til kriminalitetsforebyggelse. Den viden, vi vil kunne opnå i samarbejdet, kan styrke vores frivilliges arbejde, vores kommunikation og vores politiske arbejde inden for temaet”. 

Sådan siger adm. direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup om motivationen for at søge medlemskab i Det Kriminalpræventive Råd.  

Ældre oplever ligesom den øvrige del af befolkningen at blive udsat for svindel på nettet, og her har Ældre Sagen en vigtig opgave i at formidle viden om, hvordan ældre undgår at blive svindlet. Et af Ældre Sagens forebyggende initiativer ligger bl.a. i organisationens mange lokalafdelinger, som tilbyder både it-hjælp og oplæg om forebyggelse af fysisk og digital kriminalitet. 

Dansk Ungdoms Fællesråd 

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd arbejder som ungdommens stemme for, at flere børn og unge får indflydelse på samfundet. 

”Vi har gennem flere år samarbejdet med DKR; blandt andet igennem Udvalget for Børn og Unge. Det er derfor naturligt at søge om medlemskab for at opnå et tættere samarbejde om vores mange fælles dagsordener inden for forebyggelse af kriminalitet”.

Sådan siger Christine Ravn Lund, forkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd, om motivationen for at søge medlemskab i Det Kriminalpræventive Råd.  

DUF repræsenterer ca. 80 medlemsorganisationer og 600.000 børn og unge – hvilket giver en unik indsigt og viden fra børn og unges hverdag. En viden som er essentiel i det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Fri af Misbrug 

Ca. en tredjedel af de børn, som vokser op i hjem med misbrug, udvikler selv et misbrug senere i livet. Et tidligt og forebyggende samarbejde på tværs af organisationer er nødvendigt for at komme den onde spiral til livs og hjælpe de familier, der lever med misbrug og den kriminalitet som desværre kan følge med.

”Ligesom DKR, deler vi ambitionen om at sikre en tidlig og forebyggende indsats. Vi kan bidrage med et anderledes fokus og ny viden, og vi tror på, at vi i samarbejde kan skabe løsninger, der kan have en målbar effekt på samfundsniveau”. 

Sådan siger direktør for Fri af Misbrug, Anne-Camilla Nielskov om medlemskabet i Det Kriminalpræventive Råd. 

Foreningen Fri af Misbrug blev stiftet i 2018 til fordel for familier, der er berørt af misbrug. Foreningen har succes med at opspore og komme i kontakt med de familier, som ofte ikke kontakter kommunen. Fri af Misbrug sidder derfor inde med unik viden om misbrugsproblematikker i børnefamilier og medfølgende problematikker inden for kriminalitet. En vigtig viden, som kan bidrage til en bedre forståelse af danskernes misbrug af rusmidler og den medfølgende kriminalitet.

Juraprofessor Trine Baumbach 

Som professor og forsker ved Københavns Universitets juridiske fakultet har Trine en særlig viden inden for strafferetten og straffeprocessen. Hun har især beskæftiget sig med menneskerettighedernes betydning for strafferetten både set fra et gerningspersonsperspektiv og fra et offerperspektiv. Trines viden og indsigt på det strafferetslige område er et vigtigt bidrag til DKR’s arbejde med løsninger, som samfundet kan bruge i forebyggelsen af kriminalitet. 

Om det nye medlemskab siger Trine selv: ”Jeg er overbevist om, at jeg med min faglige ekspertise vil kunne bidrage aktivt til DKR’s virke”.

Marie Laure Lebech Pépin
Studentermedhjælper