Undervisningsmateriale: Hvordan undgår unge at blive kriminelle muldyr?

19-12-2022

Det Kriminalpræventive Råd lancerer nyt casemateriale til undervisning om muldyr. Casematerialet skal understøtte en dialog med de unge om hvidvask af penge og den rolle muldyr spiller. Formålet er at forebygge, at de unge – enten vidende eller uvidende – lokkes til at overføre penge for kriminelle. Materialet er målrettet unge i grundskolens udskolingsklasser, på efterskoler og ungdomsuddannelser.

Person hæver penge

Hvad skal man gøre, hvis man bliver stoppet på gaden af en fremmed, der beder om hjælp til at hæve kontanter, fordi vedkommende har glemt sit kort? Eller hvis man bliver lokket til at overføre penge mellem forskellige konti? Det er blandt andet det, som det nye casemateriale til undervisning om muldyr stiller skarpt på.  
 
Unge helt ned til 13-års alderen kan risikere at blive lokket til at være mellemmænd ved pengeoverførsler for kriminelle. De kriminelle har brug for at skjule, hvor de stjålne penge kommer fra, og hvem de ender hos for ikke at blive opdaget af politiet. Og det er her, muldyret kommer ind i billedet. 

Unge er i dag vant til hurtige pengeoverførsler over fx mobilen. Både når de betaler i butikker eller låner penge af hinanden. Derfor kan det være svært for dem at gennemskue, hvornår en digital pengeoverførsel er ulovlig. Samtidig kan det være fristende at sige ja til at tjene hurtige penge, hvis de unge bliver tilbudt en belønning for at foretage en pengeoverførsel, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd Helena Kanafani.

Hvad mange unge ikke ved er, at de med pengeoverførslerne hjælper med at hvidvaske penge, der stammer fra kriminalitet. Det Kriminalpræventive Råds nye casemateriale til undervisningsbrug skal bidrage til, at unge ikke ender som muldyr for kriminelle. 


Det kan virke uskyldigt, når man hjælper en fremmed med at hæve penge, der overføres til ens konto via fx MobilePay, men hvis pengene stammer fra kriminalitet, er det ulovligt og kan få store konsekvenser for de unges fremtidige liv. Fx kan de unge risikere at få en plet på straffeattesten og en bøde eller en dom, fordi de medvirker til alvorlig økonomisk kriminalitet, siger Anja Schulze-Larsen, specialkonsulent i Det Kriminalpræventive Råd. 

Lærere kan forebygge, at unge ender som kriminelle. 

Lærere kan spille en vigtig rolle i at forebygge, at unge medvirker til hvidvask og ender som kriminelle muldyr. Blandt andet ved at præsentere de unge for forskellige situationer, hvor de kan ende som muldyr for kriminelle.

- Som lærer kan man hjælpe de unge med at blive opmærksom på de situationer, hvor unge lokkes til at udføre ulovlige pengeoverførsler. Samtidig er det vigtigt som lærer at skabe øget opmærksomhed på, hvilke konsekvenser det kan have for de unge, hvis de som muldyr er med til at hvidvaske kriminelle penge. På den måde kan vi hjælpe de unge til at træffe det rigtige valg, hvis de står i en situation, hvor nogle forsøger at hverve dem som muldyr, siger Anja Schulze-Larsen. 

Casematerialet kan inspirere og hjælpe lærere i undervisningen med at sætte gang i drøftelser og refleksioner hos de unge, så de kan genkende situationer, hvor nogen forsøger at lokke dem til at gøre noget kriminelt og sige fra over for det. 

Fakta om materialet 

Materialet er målrettet elever i udskolingen i grundskolen, efterskoler og på ungdomsuddannelser. DKR anbefaler, at der afsættes en lektion til at se minidokumentaren, gruppedrøftelser og en afsluttende fælles drøftelse i klassen. Materialet kan fx anvendes i samfundsfag eller i forbindelse med den årlige Pengeuge. Det kan også anvendes i klasser, hvor SSP eller en lærer vurderer, at der er behov for at tale om emnet blandt eleverne.   

Hvor udbredt er muldyrsvindel?  

Ifølge politiet der er sigtet 5.097 muldyr i 2021, hvoraf 369 indtil videre har ført til fængselsstraf, bøde eller anden straf. Flere af sagerne har dog ikke været for retten endnu, og tallet for afgørelser i 2021 forventes derfor at stige.  

Muldyrsvindel formodes desuden at være mere udbredt. Bankernes brancheorganisation Finans Danmark har registreret, at der i 2021 var netbankssvindel i Danmark for 61 millioner kroner. I sager om netbankssvindel ses det ofte, at de kriminelle bruger muldyr til at hvidvaske og sløre de digitale spor.

Kun 1 ud af 10 unge kender begrebet muldyr 

En undersøgelse som Epinion har lavet på vegne af Finans Danmark i 2022 viser, at kun 1 ud af 10 unge under 30 år kender begrebet muldyr inden for den finansielle sektor. 

Når de unge i undersøgelsen præsenteres for, hvad et muldyr er, er det kun 3 ud af 10 unge under 30 år, der ved, at muldyr reelt medvirker til hvidvask af penge og i nogle tilfælde terrorfinansiering. Og ca. halvdelen af de samme unge under 30 år ved, at man som muldyr begår en kriminel handling, der kan straffes med bøde eller fængsel. 

Senest opdateret 20-12-2022
Anne-Sofie Thiel
Anne-Sofie Thiel
Pressemedarbejder

Hvad er et muldyr? 

Et muldyr er en person, der vidende eller uvidende stiller sin konto til rådighed for kriminelle, så de kan sløre de finansielle spor fra en kriminel handling. Den kriminelle handling kan være forbundet med fx narko- og bandekriminalitet eller indbrud. Nogle gange får muldyret et mindre pengebeløb af de kriminelle som tak for tjenesten.