Ambitiøs plan med Bo trygt!

11-06-2018
Indbrud Trygge byer Om os

Antallet af indbrud i Danmark skal reduceres markant, og derfor igangsætter TrygFonden og Realdania nu sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd en ambitiøs indsats kaldet Bo trygt!

Sammenlignet med nabolande som Sverige, Norge og Tyskland sker der omkring tre gange så mange indbrud i private hjem i Danmark. Samtidig gør tanken om indbrud i eget hjem hver fjerde dansker utryg, og det går ud over den enkeltes livskvalitet. Sammen med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd lancerer TrygFonden og Realdania derfor nu indsatsen Bo trygt!, der har den ambitiøse målsætning at reducere antallet af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.

Det er bredden i samarbejdet bag Bo trygt!, der gør initiativet til noget særligt. Ambitionen er at komme 360 grader omkring problemstillingen, så vi angriber indbrudskriminaliteten fra alle sider.

Danskerne skal klædes på til at handle

En del af den nye ambitiøse plan mod indbrudskriminalitet i Danmark handler om at klæde danskerne på i forhold til, hvad de selv kan gøre for at forebygge indbrud i deres hjem. Fx er et af de mest effektive og veldokumenterede midler mod indbrud bedre sikring af vinduer og døre, så de bedre kan modstå indbrudsforsøg.

Ved at give danskerne større viden om indbrudsforebyggelse og dermed gøre dem i stand til selv at handle, er målet med Bo trygt! også at øge trygheden. Og større tryghed vil samtidig betyde større livskvalitet.

Kampen mod indbrud skal ske på flere niveauer

I dag ved man allerede meget om, hvad der virker mod indbrud. Foruden bedre sikring af vinduer og døre er nabohjælp, hvor naboer i fællesskab passer på hinandens hjem, også et vigtigt og veldokumenteret middel. En undersøgelse viser, at to ud af tre indbrudstyve har oplevet at blive opdaget af en nysgerrig nabo. 

For at nå i mål med Bo trygt!-indsatsens ambitiøse målsætning, skal der både i forhold til den enkelte borger og på et mere strukturelt niveau skabes nye normer for, hvordan vi i Danmark arbejder med indbrudsforebyggelse. Udover at hjælpe danskerne til selv at handle vil Bo trygtindsatsen fx også se på, hvilke krav til produkter og byplanlægning der kan understøtte indbrudsfrie hjem i det hele taget. Tiltag mod hæleri, som er med til at holde tyvenes forretning i gang, og etablering af nye mærkningsordninger, som kan forebygge, at tyven bryder ind, vil også være blandt fokusområderne.

Læs mere om Bo trygt! og bestil et gratis låsetjek på botrygt.dk.