Lad være med at dele

16-01-2018

Flere end 1.000 personer - flest unge - er sigtet for at dele en video med børneporno. Udover at det har voldsomme konsekvenser for offeret i den delte video, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for dem, som deler.

Sagen om ulovlig billeddeling understreger vigtigheden af at tale med sit barn om, hvad det betyder at dele materiale med seksuelt indhold uden at få lov. 

- Det er vigtigt, at forældre taler med deres børn om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er decideret ulovligt. Tag fat og tal med de unge, fortæl dem at de ikke skal dele de her billeder. De skal slette dem, og de skal bede om hjælp, hvis de får billeder af krænkende karakter, siger forebyggelseschef i DKR Christina Hviid.

Se hvad du som forælder kan gøre, hvis du vil snakke med dit barn om ulovlig deling af billeder. 

 

Politiinspektør Tenna Wilbert fortæller om konsekvenserne ved ulovlig billeddeling.

Fem råd om billeddeling

  • Send eller del aldrig krænkende billeder
  • Slet krænkende billeder
  • Stop spredning
  • Sig fra!
  • Søg rådgivning

Det er strafbart ...

Blufærdigheds-
krænkelse

§ 232 Det er strafbart at krænke andres blufærdighed, for eksempel ved at dele billeder eller videoer af dem i seksuelle situationer, som man ikke har fået samtykke til at dele. Bliver man dømt straffes man med bøde eller fængsel i op til 4 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes, ligesom det kommer til at fremgå af børneattesten, hvis den krænkede er under 15 år.

Børneporno

§ 235 Hvis man deler et seksuelt billede eller video af en person under 18 år kan man dømmes for udbredelse af børneporno – også selvom de involverede har givet samtykke til deling. Man kan straffes med bøde eller fængsel i op til 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder op til 6 år, hvis man bliver dømt. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år og børneattesten i minimum 10 år, hvis man dømmes.

Krænkelse af privatliv 

§264d Hvis man videregiver meddelelser, billeder eller videoer af privat karakter uden de involveredes samtykke kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 6 måneder. Det gælder også, hvis det vedrører en afdød person.

Når der foreligger særligt skærpende omstændigheder, f.eks. hvis der uden de involverede samtykke offentliggøres nøgenbilleder eller andet krænkende materiale på internettet, kan man straffes med bøde eller fængsel i op til 3 år. Derudover får man en plet på straffeattesten i minimum 2 år, hvis man dømmes. 

Hvis I er kærester

Kærestepar hvor begge er over 15 år, må gerne dele seksuelle billeder og videoer med hinanden. Billederne eller videoerne må ikke videresendes til andre og skal slettes, hvis forholdet stopper.