Status på Kommunikationsstrategien

I 2019 tog vi hul på udmøntningen af DKR’s kommunikationsstrategi 2019-2021. Vi har endnu to fulde år til at nå i mål, men vi er allerede nu kommet et stykke med arbejdet.

Vi arbejder inden for fem kommunikationsområder, og status her i starten af 2020 er:

1. Borgerrettet kommunikation

To store borgerrettede indsatser har fyldt en stor del af sekretariatets arbejde i 2019:

  • Lancering af en ny Nabohjælps app
  • Ræk Ud-kampagnen om psykisk vold.

I november 2019 søsatte vi sammen med Bo Trygt en stor kampagne, som skulle få flere til at downloade den nye app fra Nabohjælp. Kampagnen blev vist som tv-spots og på sociale medier, og der var samtidig en større PR-indsats særligt rettet til lokale medier. Indsatsen har betydet, at flere end 120.000 borgere har hentet app’en.

Forud for Ræk Ud-kampagnen om psykisk vold har vi haft en tæt dialog med interessenter og fagfolk inden for feltet. Det betyder både, at kampagnen hviler på et solidt grundlag og at vi kan henvise ofre, pårørende og udøvere til de bedste rådgivnings- og behandlingsmuligheder.

Kampagnen består bl.a. af 10 små film, som er blevet til i samarbejde med TV 2 ECHO. Det er en platform, som har godt fat i unge kvinder, som er kampagnens hovedmålgruppe. Lev Uden Volds telefonrådgivning, som kampagnen henviser til, beretter om en del flere henvendelser efter lanceringen. Kampagnens hjemmeside, rækud.dk, har desuden haft flere end 20.000 brugere i kampagneperioden.

2. Medier og presse

Vi har fokuseret DKR’s PR-indsats inden for en række prioriterede dagsordner. Vi har valgt fem områder, som DKR ønsker at markere sig på, og hvor DKR’s viden kan få en stor samfundsmæssig effekt.

  • Indbrud
  • Voldtægt
  • Psykisk vold
  • Bandekriminalitet
  • Udsatte boligområder

Inden for områderne voldtægt og psykisk vold har vi indsamlet en del viden. Her har det været forholdsvis let for DKR at blive en væsentlig kilde for medierne, og det kan vi bl.a. se i antallet af pressehenvendelser og medieomtaler. På DKR’s hjemmeside er ’Fakta om voldtægt’ en af de mest besøgte sider, hvor den konstant ligger i top 5.  

Bandekriminalitet og udsatte boligområder har krævet et større kortlægningsarbejde, og DKR's position og kernebudskaber drøftes løbende i forretningsudvalget. Når positionen er fastlagt, er DKR klar til at blande sig mere i samfundsdebatten på disse områder.

Kommunikation om indbrudsforebyggelse sker i samarbejde med Bo Trygt, hvor vi har et større beredskab og jævnlige PR-indsatser.

3. Medlemskommunikation

Dette nyhedsbrev er sat i søen for at give vores medlemmer et bedre indblik i DKR’s arbejde og medlemskreds. DKR’s formand vil i nyhedsbrevet orientere om forretningsudvalgets drøftelser og DKR’s prioriteringer og strategier. Du kan desuden læse om samarbejdsprojekter med vores medlemsorganisationer og andet, der sker bag kulisserne. Nyhedsbrevet vil udkomme ca. fire gange om året.

Efter en intern workshop for medlemmerne, oprettede vi i foråret en lukket gruppe på LinkedIn. Gruppen kan bruges til at dele viden, erfaringer og synspunkter om kriminalitetsforebyggelse. Det er gruppens medlemmer, som bestemmer indholdet. Aktiviteten i gruppen er stadig begrænset, men der er potentiale for at udvikle den til et aktivt dialogforum. Gruppen har 60 medlemmer, og vi vil meget gerne have flere med.

Hvis du ikke er med i LinkedIn-gruppen, kan du bede om at blive det

Hvis du er med i gruppen, er du mere end velkommen til at bruge den aktivt. 

4. Public Affairs. Styrket interaktion med meningsdannere

Vi har i 2019 ansat en politisk-økonomisk medarbejder til arbejdet med public affairs. Det har indtil nu affødt besøg hos en række politiske ordførere. Vi har besøgt Formanden for retsudvalget (Radikale Venstre), Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, SF og Alternativet. Nu hvor vi har en formand på plads, kan indsatsen styrkes endnu mere. Vi har derfor kontaktet ministre for relevante ressortområder, som vi ønsker at besøge. 

5. Sociale medier

År 2019 er brugt til at styrke DKR på Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi har arbejdet ud fra en SoMe-strategi med mål for bl.a. antallet af følgere og rækkevidden for vores opslag. Overordnet set er målene nået, og det er desuden lykkedes at ramme nye målgrupper. Alene Ræk Ud-kampagnen har givet DKR 400 nye følgere på Facebook.

LinkedIn har vist sig at være en rigtig god platform at kommunikere på. Her rammer vi særligt fagfolk, og vi får omkring 100 nye følgere hver måned.  

Her kan du læse hele strategien.