Det mener medlemmerne

- om DKR's temamøder.

Vi har spurgt vores medlemmer om, hvordan I oplever DKR's temamøder. 

Jer, der deltog, er generelt godt tilfredse med temamøderne, og de fleste af jer vil sandsynligvis også deltage på fremtidige temamøder. 

 • Der er stor tilfredshed med temamødernes faglige indhold og niveau og deltagerne føler, at de får ny viden og indsigt i emnet: En viden, der også er relevant for den organisation, de repræsenterer. 
 • Der er stor tilfredshed med temamødernes format, hvor faglige oplæg følges op med dialog. De faglige oplæg opleves som et godt fundament for den efterfølgende faglige dialog og debat.
 • De fleste oplever, at der er en passende balance mellem oplæg og tid til drøftelse.
 • Deltagerne oplever, at de kan komme til orde og bringe deres viden i spil, og at temamøderne giver mulighed for dialog og debat om aktuelle emner på tværs af DKR.
 • Tilbagemeldingerne i forhold til, om temamøderne kan bruges til at finde fælles opgaver og faglige holdninger, er lidt mere blandede. Knap en tredjedel af deltagerne er hverken enige eller uenige i dette.
 • En tredjedel af deltagerne er hverken enige eller uenige i, at temamøderne tilbyder en tættere kontakt og netværk mellem medlemmer, sekretariat og forretningsudvalget.   
 • Den laveste tilfredshed blandt deltagerne ses i forhold til fremmødet. Her nævner nogle, at der er for få deltagere på nogle af møderne, hvilket kan være en begrænsning for drøftelser og debat i grupperne.

Medlemmer, der ikke har deltaget

Der er relativ få besvarelser fra medlemmer, der ikke har deltaget, og deres besvarelser er ikke nødvendigvis repræsentative for alle medlemmer, der ikke har deltaget. Svarene viser, at:  

 • 41 pct. angiver, at det er mindre sandsynligt eller usandsynligt, at de vil deltage på fremtidige temamøder.
 • Knap hver fjerde angiver, at de generelt ikke har mulighed for at prioritere temamøderne i deres arbejde.

Om undersøgelsen

Der er sendt spørgeskema ud til samtlige medlemmer i DKR.

 • Halvdelen  af de i alt 104 medlemmer svarede på spørgeskemaet.
 • Størstedelen af svarene kom fra medlemmer, der har deltaget på et eller flere temamøder. 
 • Der er besvarelser fra alle dele af DKR: Plenarforsamlingen, forretningsudvalget, medlemmer fra alle fagudvalg og medlemmer, der ikke er tilknyttet et fagudvalg.
 • Størstedelen af medlemmer i undersøgelsen kommer fra en branche- eller interesseorganisation.