Formandens klumme

Af Erik Christensen, formand for DKR

- Lad os skubbe forebyggelse højere op på dagsordenen

Først vil jeg gerne takke jer for valget på årets plenarforsamling og for den store tillid, I dermed udviser til mig som ny formand for Det Kriminalpræventive Råd. Forebyggelse af kriminalitet ligger mit hjerte meget nært, og jeg er både glad og stolt over at repræsentere DKR og at videreføre det stærke fokus på forebyggelse af kriminalitet, som rådet er bannerfører for.

Kriminalitet er en udfordring, som berører alle hjørner af vores samfund – fra borgere til virksomheder og organisationer. Men forebyggelse er desværre ikke en dagsorden, som får den opmærksomhed, som den fortjener.

Ingen fødes kriminelle. Det er en vigtig pointe for mig. Men virkeligheden er, at det for nogle i vores samfund går galt undervejs. Ofte starter det i de unge år, og derfor skal vi sætte tidligt ind.

Hårde straffe er blevet en automatreaktion

Vi lever i en tid og en politisk virkelighed, hvor stadigt hårdere straffe er blevet en automatreaktion, mens forebyggelsen bliver nedprioriteret. Det sker, selvom vi ved, at hårdere straffe langtfra løser problemerne. Det er på tide, at vi som samfund slår autopiloten fra og giver forebyggelse den plads i den offentlige debat og i politikernes værktøjskasse, som den fortjener. Det vil jeg kæmpe for som formand for DKR.

Jeg kan faktisk næsten ikke vente med at komme i gang, for forebyggelse af kriminalitet er i mine øjne en af de vigtigste opgaver i vores samfund.

Tidlig vaccine

Vi bør i langt højere grad prioritere en indsats, som giver børn og unge en god start på livet, forebygger at de kommer på afveje, giver dem gode oplevelser med skolen og holder dem fra at komme i dårligt selskab: En tidlig vaccine imod en kriminel løbebane, når de bliver voksne.

Jeg har selv set, hvor meget det forebyggende arbejde betyder for børn og unges videre færd i livet. Det var en af de helt store øjenåbnere for mig, da jeg i fire år arbejdede med utilpassede unge i Vollsmose. Også som lærer og ungdomsvejleder mødte jeg jævnligt børn og unge, som var kommet ud på et skråplan og havde brug for en hjælpende hånd til at komme på sporet igen.

25 år i politik

Da jeg valgte at gå ind i politik, var det også for at forbedre vilkårene for sårbare børn og unge. Sammenlagt blev det til 25 år i politik – 21 år i lokalpolitik, heraf 13 år som borgmester.

Som jeres formand vil jeg lægge mig i selen for, at den offentlige debat og politiske dagsorden i højere grad vil afspejle, hvor meget mening det forebyggende arbejde giver – for borgeren og for samfundet som helhed.

Stor specialviden i DKR

Det Kriminalpræventive Råd har med sin store medlemsskare en formidabel mulighed for at bidrage kvalificeret til den offentlige debat og oplysning om kriminalitetsforebyggelse. Vores mere end 50 medlemsorganisationer har – på tværs af sektorer, brancher og fagområder – alle en interesse i at forebygge kriminalitet. Jeg håber, at vi kan benytte den bredde og store specialviden til i fællesskab at skubbe forebyggelse op på dagsordenen blandt politikere, medier og borgere.

Blå bog: Erik Christensen

  • Tidl. folketingsmedlem (S) og formand for Folketingets Europaudvalg, 2019-2015
  • Borgmester og byrådsmedlem i Nyborg og Ullerslev 2015-1994 – heraf 13 år som borgmester
  • Medlem af visionsudvalget for fremtidens politi (politireformen i 2007)
  • Skoleleder, lærer og ungdomsvejleder på Fyn, 2010-2008 og 1998-1984
  • Erfaring fra projekter med utilpassede unge, bl.a. i Vollsmose
  • Foreningsaktiv og formand for Ullerslev Boldklub 1994-1990
  • Bestyrelseserfaring fra Kommunekredit, Væksthus Syddanmark og Naturgas Fyn.