Medlemsportræt: SikkerhedsBranchen

Alarmer, tv-overvågning, bevogtning og terrorsikring. SikkerhedsBranchens arbejdsområde dækker bredt og tager udgangspunkt i alle typer af sikringsløsninger. Forebyggelse af indbrud er et af brancheforeningens kerneområder, og deres medlemskab af DKR er derfor helt centralt.

SikkerhedsBranchens medlemmer arbejder professionelt med sikkerhed og sikring og kan tilbyde løsninger inden for alt fra låse og sikringsskabe til sikring mod terror. Organisationens motto er ’Vi sikrer danskernes tryghed’, og direktør for SikkerhedsBranchen Kasper Skov-Mikkelsen ser SikkerhedsBranchen som en del af samfundets beredskab, når det handler om at sikre folks liv og værdier.

- Vi er med til at holde kriminaliteten nede, og vi beskæftiger os især med forebyggelse af indbrud. Vores låse, alarmer og tv-overvågning er med til at skabe tryghed, og vi kan se, at det har en betydning, de steder, det bliver brugt.

Mere vægt på praksiserfaringer

Kasper Skov-Mikkelsen ser tv-overvågning som et af de områder, der skal mere fokus på i DKR. Han ønsker, at DKR supplerer sin viden med branchens erfaringer og udvikler klare anbefalinger ud fra det.

- SikkerhedsBranchen og DKR skal bruge hinanden bedre, så vi kombinerer den akademiske tilgang med den praktiske. Det kan fx være i rådgivningen af kommuner, som har brug for at vide, hvad der findes af muligheder. Formidlingen skal være mere praksisnær, og vi skal fortælle kommunerne om de forskellige løsninger, og hvordan de må bruge dem, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Derfor glæder han sig over, at DKR’s nye strategiske handlingsplan for 2022-2024 lægger op til at inddrage praksiserfaringer mere i rådets arbejde. I handlingsplanen er sagkyndighed og uvildighed fortsat omdrejningspunktet for DKR’s anbefalinger, men praksiserfaringer skal fremover fylde mere.

- Vi skal turde sige noget, uden der er tung forskning bag. Folk derude kan ikke vente på forskningsbaserede udmeldinger - de har brug for anbefalinger her og nu. Og vi er trods alt eksperterne, som har de bedste bud inden for kriminalitetsforebyggelse, siger han.

Han fremhæver DKR’s hælerikampagne som en fin indsats, der rammer brugerne i øjenhøjde. Den er kommet ud og leve, fordi den har konkrete anbefalinger, er bredspektret og kommer godt ud over rampen.

Inddragelse giver ejerskab

Som næstformand i Borgerudvalget har det været vigtigt for Kasper Skov-Mikkelsen at give sine kommentarer til DKR’s nye strategi, og der er særligt et punkt, han er glad for, er blevet hørt: Medlemmerne skal inddrages mere.

- Borgerudvalget, og de andre udvalg i øvrigt, skal have en større rolle, og det kan ske ved, at projekterne forankres i udvalgene. Medlemmerne skal byde ind og deltage i udførslen. Det vil kræve mere af medlemmerne, men det giver samtidig et større ejerskab. Det vil også betyde, at medlemmerne har lyst til at bringe løsningerne ud, hvor de skal bruges. Indsatserne skal ud og gøre gavn, dér hvor problemerne er, slutter han.

Kasper Skov-Mikkelsen
Direktør Kasper Skov-Mikkelsen

Om SikkerhedsBranchen

SikkerhedsBranchen er en interesseorganisation bestående af virksomheder, der arbejder professionelt med sikkerhed og sikring.

Medlemmerne repræsenterer sikring inden for:

  • Vagt
  • Elektronisk og mekanisk indbrudssikring
  • Brandsikring
  • Terrorsikring
  • Sikringsrådgivning

Brancheforeningen blev stiftet i 1992 og har ca. 300 medlemmer.