Problemskabende ungdomsgrupper

Rapporten inddeler grupperne efter fire risikoindikatorer og beskriver forskellige forebyggelsesindsatser.

Rapporten belyser, hvad der kendetegner problemskabende ungdomsgrupper, og der skelnes mellem fire grupper. Katogoriseringen kan bruges i det forebyggende arbejde til at målrette indsatserne bedre.

  • ForfatterKasper Bisp Hansen og Maria Bislev
  • Årstal2013
  • Antal sider57
  • Publikationen er gratis