Kriminalitet og etniske minoriteter del III

Forebyggelsesmæssige indsatser

Dene del indholder tre potentielt kriminalpræventive indsatser. Disse beskrives dybdegående i forhold til deres formål, målgruppe, indsatsmetode og virkemiddel samt de særlige processer, der igangsættes gennem indsatserne, og som vi vurderer kan have en positiv effekt for de børn, unge og familier, indsatserne retter sig mod.

Foruden dybdegående indsatsbeskrivelser, indeholder Delrapport III også en kort gennemgang af principper, der på det kriminalpræventive felt er en vis konsensus om, og som erfaringsmæssigt kan anbefales i arbejdet med kriminalitetsforebyggelse over for (blandt andet) etniske minoritetsunge.

Rapporten giver indsigt i og inspiration til det praktiske, kriminalpræventive arbejde med etniske minoritetsunge.

  • ForfatterTrine Ravn Nielsen, Sune Qvotrup og Kathrine Vitus
  • Årstal2019
  • Antal sider113
  • Publikationen er gratis