Forebyggelse, opsporing og håndtering af digitale krænkelser i grundskolen

Undersøgelse af skolers arbejde med digitale krænkelser

Denne rapport afdækker grundskolernes arbejde med at forebygge, opspore og håndtere digitale krænkelser. Undersøgelsen bygger på 138 interviews med lærere, skoleledere, SSP-aktører og undervisere på professionshøjskoler samt en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 495 skoleledere.

  • ForfatterLG Insight for Det Kriminalpræventive Råd
  • Årstal2023
  • Antal sider55
  • Publikationen er gratis