Situationsbestemt handling

Hvorfor begår nogle børn og unge kriminalitet, mens andre ikke gør? Det giver teorien om situationsbestemt handling et bud på.

Kriminelle handlinger påvirkes både af ydre og indre faktorer: 

  • Ydre faktorer: Kriminogene omgivelser, hvor kriminalitet er acceptabelt og udtryk for en social norm
  • Indre faktorer: Personens moral og selvkontrol.

Baggrunden for, om nogle begår kriminalitet skal findes i de sociale vilkår og livsbegivenheder, der præger det enkelte barns opvækst og udvikling. Altså forhold, der præger barnets tilbøjelighed til kriminalitet og eksponering for kriminogene omgivelser.

Børn vokser ikke op med de samme forudsætninger for at udvikle høj moral og selvkontrol. Det kommer meget an på, om de igennem opvæksten får støtte og omsorg fra stabile og anerkendende voksne og på, hvilke normer og værdier de møder i deres umiddelbare omgivelser.

Jo bedre vilkår og lige muligheder, der skabes for alle børn i samfundet, jo mindre grobund er der for, at kriminalitet opstår.