Ulovlig billeddeling

Som lærer eller pædagog kan du spille en central rolle i forebyggelsen af ulovlig billeddeling blandt unge. Det kan du ved at tale med de unge om lovgivningen og konsekvenserne ved billeddeling.

Du kan være med til at forebygge og modvirke deling af krænkende billeder eller videoer ved at bidrage til at skabe en god digital adfærd blandt de unge. Det kan du gøre ved at spørge ind til ungdomskulturen på de sociale medier, fx ved at lade dem skrive opgaver, der handler om digital adfærd og vanskeligheder. Derudover er det vigtigt at anerkende, at billeddeling er en del af denne kultur samt nedfælde regler om god digital adfærd sammen med de unge.

Du kan forsøge at guide de unge til at finde deres egne grænser og forstå og respektere andres grænser ved at spørge ind til deres konkrete oplevelser med deling af billeder og videoer. Derudover kan I drøfte lovgivning, rettigheder, etik og konsekvenser af billeddeling i den digitale verden. Til at starte drøftelserne kan du anvende cases og dilemmaer. Du kan finde inspirationsmateriale til dialogen her

Forældre til teenagere

Forældrene kan spille en stor rolle, når der skal skabes en god digital adfærd blandt de unge. Brug fx forældremøder til at drøfte unges brug af sociale medier samt til at sætte fælles rammer for god digital adfærd. Gode råd til forældrene findes her

Vær særligt opmærksom på unge med grænsesøgende adfærd og vær opmærksom på, at der kan være unge, der står i en særlig udsat position, og som ikke får den nødvendige rådgivning og opbakning hjemmefra. Der kan også være unge med kognitive udfordringer, som kan have brug for ekstra pædagogisk støtte til det digitale liv. Du kan finde inspiration til, hvordan du kan arbejde med målgruppen på Red Barnets hjemmeside.

Hvis du har en konkret sag

Oplever du en sag med deling af seksuelle eller krænkende billeder eller videoer kan du søge rådgivning hos Red Barnets SletDet-rådgivning. Det er væsentligt, at du, inden du involverer de øvrige unge og deres forældre, først tager fat i den eller dem, der bliver udstillet i materialet og deres forældre samt eventuelt en SSP-konsulent og aftaler, hvordan sagen gribes an.

Er du i tvivl om en episode bør føre til en anmeldelse til politiet, kan du drøfte det med den lokale SSP-konsulent. Det er vigtigt, at sagen drøftes i fællesskab, da mange ting kan løses, inden de bliver til et omfattende problem. Deling af seksuelle  eller krænkende billeder og videoer kan give en plet på straffeattesten og børneattesten

Denne kampagnefilm fra Red Barnets rådgivning SletDet kan bruges til at gøre børn og unge opmærksomme på, hvor de kan henvende sig, hvis de har fået delt private og grænseoverskridende informationer, billeder eller videoer på internettet.