Muldyr og hvidvask af penge

It-kriminelle har brug for at vaske sorte penge hvide for at undgå at blive opdaget af politiet. Det kræver, at de skjuler, hvor pengene kommer fra og hvem de ender hos. Og det er her, at muldyret kommer ind i billedet.

Nogle kriminelle vil forsøge at skjule pengesporet ved at lokke andre til at modtage sorte penge, som de efterfølgende skal føre videre til andre konti eller hæve kontant. I takt med at pengene skifter hænder udviskes pengesporet.

Dem, der stiller sin konto til rådighed for denne type overførsler, kaldes muldyr - og det vil ofte være dem, politiet først finder frem til.

Ung fyr modtager penge fra en mand i en bil

Hvad er et muldyr?

Et muldyr er en person, der stiller sin konto til rådighed for kriminelle, som dermed kan sløre de finansielle spor fra en kriminel handling.

Nogen beder om din hjælp...

Du kan blive opsøgt på gaden af en person, som har glemt sit dankort, og derfor beder dig hæve nogle kontanter. Pengene overføres til dig via mobiltelefonen, inden du hæver pengene, og derfor kan du let tro, at alt er i orden. I virkeligheden har du desværre været et muldyr for den kriminelle. Nogle muldyr kender de kriminelle på forhånd, og vil derfor vide, at det de foretager sig måske er kriminelt.

Ofte vil du som muldyr blive tilbudt penge for overførslerne, og det kan derfor virke som en let måde at tjene nogle hurtige penge på. 

Men som muldyr begår du en kriminel handling og medvirker til alvorlig økonomisk kriminalitet. Udover en bødestraf og/eller fængsel, risikerer du desuden at få en plet på straffeattesten, hvilket kan få konsekvenser for dit liv lang tid fremover.

Den kriminelle handling kan bestå i, at: 

  • du hæver kontanter i en hæveautomat, efter at svindleren har overført penge fx via mobilen gennem et stjålet betalingskort.
  • du stiller sin konto til rådighed for pengeoverførsler og hjælper dermed svindleren med at overføre penge, som ikke tilhører svindleren.
  • du låner dit NemID ud til at foretage en pengeoverførsel.

 

Der er særligt tre situationer, som du skal være opmærksom på

1. Du ser et opslag på sociale medier 

2. Nogen du kender, kontakter dig

3. Du bliver kontaktet på gaden

Undgå at blive et kriminelt muldyr

  • Stil aldrig din konto til rådighed for andre.

  • Oplys ikke dine bankoplysninger til nogen, medmindre det er nogen, du kender godt og har tillid til.

  • Sig nej til fremmede, som lokker med nemme penge for en simpel tjeneste.

  • Hvis du mistænker, at du medvirker til kriminalitet, så kontakt straks din bank og politiet.

Hvis nogen henvender sig til dig på gaden, og du bliver utryg ved situationen, kan du sige, at du skal nå en aftale, eller at du ikke har dit betalingskort på dig.

'Hvis jeg vidste, at det kunne ende på min straffeattest, havde jeg aldrig nogensinde hævet penge for mennesker, jeg ikke engang kender.'

Louis, 18 år, gymnasieelev

Eksempler på domme

En 22-årig kvinde er i april 2022 idømt 6 måneders betinget fængsel og samfundstjeneste for hvidvask.

Kvinden havde modtaget penge, der stammede fra NemID-svindel, hvor en række borgere, havde mistet deres pension. NemID-svindlen var begået af en, kvinden ikke kendte. Pengene førte hun videre til andre konti.

Den unge kvinde, der var ustraffet, nægtede sig skyldig i retten, men blev dømt som muldyr.

En 16-årig ung mand blev i februar 2022 idømt 20 dages betinget fængsel for hvidvask.

Den 16-årige havde stillet sin konto til rådighed for kriminelle. På hans konto blev der indsat 25.000 kroner, som efterfølgende blev hævet over ti omgange. 

Den unge mand tilstod i retten. Her forklarede han, at han følte sig truet til at udlevere kort og pinkode til nogle bekendte.

Ved du hvad et muldyr er? Pengesporet fra kriminel til muldyr

Senest opdateret 20-12-2022

Til forældre...

Vi opfordrer forældre til at tale med deres børn om, at man aldrig skal lade andre bruge sin konto til at overføre, hæve eller indsætte penge på.

Det er strafbart!

Som muldyr medvirker man til alvorlig økonomisk kriminalitet og udover en bødestraf og/eller fængsel, risikerer man desuden at få en plet på straffeattesten. 

§ 290
For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a.

§ 290 a
For hvidvask straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, der konverterer eller overfører penge, som direkte eller indirekte er udbytte af en strafbar lovovertrædelse, for at skjule eller tilsløre den ulovlige oprindelse.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 8 år, når hvidvasken er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Anne Sønderup Søes
Specialkonsulent