Lov om ændring af våbenlov for Grønland

09-07-2024

Høring over udkast til lov om ændring af våbenlov for Grønland (Aldersgrænse for besiddelse m.v. af skydevåben og krav til opbevaring af skydevåben)

Ved en mail af den 2. juli 2024 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om udtalelse til udkast til lov om ændring af våbenlov for Grønland (Aldersgrænse for besiddelse m.v. af skydevåben og krav til opbevaring af skydevåben).

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt vidensbaseret råd, og vores formål er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Skydevåben er en risikofaktor i mange typer af alvorlig kriminalitet, særligt i forhold til vold, drab og terror.

Begrænsning af adgangen til og forsvarlig opbevaring af skydevåben er et væsentligt element i forhold til at forebygge alvorlig kriminalitet.

Rådet støtter derfor ændringen.

Vi opfordrer samtidig til, at lovændringen følges op af en indsats, der skal oplyse borgere i Grønland om lovændringen, samt de nye regler for besiddelse og opbevaring af skydevåben, og hvordan man som borger på forsvarlig vis opbevarer og transporterer skydevåben.

Venlig hilsen

Tania Schimmel

Forebyggelseschef, Det Kriminalpræventive Råd

Tania Schimmel
Forebyggelseschef