Bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

17-04-2024

Høring over udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

Ved en mail af den 19. marts 2024 har justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om en udtalelse til udkast til bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v.

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Vi forudsætter, at man fokuserer på at udvikle en konfliktnedtrappende tilgang til magtanvendelse. jf. dansk-hollandsk studie fra 2023 om adfærdsfokuseret konflikthåndtering.

Rådet finder det positivt, at man afprøver alternative magtmidler, som kan være mere skånsomme og som kan forebygge unødvendig skade, med henblik på at standse voldelige og farlige situationer.

Det er væsentligt, at projektet evalueres, for at kunne vide, om tiltaget virker efter hensigten. Samtidig er det vigtigt, at evalueringen inddrager berørte parter og fagpersoners perspektiv. Vi anbefaler, at man foretager en egentlig evaluering som omfatter navnlig politiets, sundhedsvæsenets og pårørendes perspektiv.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef