Ny lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

14-03-2023

Ved en mail af den 14. februar 2023 har Justitsministeriet anmodet Det Kriminalpræventive Råd (DKR) om eventuelle bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder (Styrket indsats mod hooligans).

I den anledning skal DKR oplyse, at vi er et uafhængigt sagkyndigt råd, og vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Lovforslaget baserer sig på de anbefalinger fra ekspertgruppen vedrørende nye tiltag på fodboldområdet, som ekspertgruppen er enige om.

Det Kriminalpræventive Råd hilser tiltag, der har til formål at skabe større tryghed ved fodboldkampe, velkommen. Fodboldkampe og andre sportsbegivenheder bringer glæde og er aktiviteter, som kan skabe sammenhold og fællesskab på tværs af samfundet. Fodboldkampe skal være begivenheder, der kan rumme mennesker i alle aldre. Derfor er det vigtigt, at der er orden og tryghed ved fodboldkampe, så fodbold er noget, alle kan have glæde af.

DKR støtter lovforslaget, og skal alene bemærke, at brugen af generel karantæne er et meget vidtgående indgreb og et tiltag, som kan gives uden dom.

Rådet vil derfor anbefale, at brugen af generel karantæne evalueres efter 2 år.

Venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen

Sekretariatschef, Det Kriminalpræventive Råd

Anna Karina Nickelsen
Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef