Medlemsundersøgelse

1. Nyhedsbrev til medlemmerne

DKR planlægger at udgive et nyhedsbrev til medlemsorganisationerne. Hvad mener du er de vigtigste emner i et medlemsnyhedsbrev? *

Sæt kryds i max to af felterne.

2. Temaer

DKR holder fire temamøder i 2020. Hvilket tema vil være relevant for din organisation i 2020? *

3. Regeringens sikkerhedspakke

Hvad mener din organisation om sikkerhedspakkens mulighed for at forebygge kriminalitet? *

4. Hvilke debatter skal DKR deltage i?

Der er en række emner på mediernes dagsorden, som jævnligt kommer op. 

Hvor vigtigt mener du det er, at DKR deltager i samfundsdebatten inden for de forskellige dagsordner? Bedøm emnerne på en skala fra 1-5, hvor 1 er mindst vigtig og 5 er mest vigtigt:   

Felter med (*) skal udfyldes