Tv-overvågning

Høringssvar – forslag til ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning (politiets overtagelse af tv-overvågning og udvidelse af adgangen til tv-overvågning).

Ved en mail af 21. december 2018 har Justitsministeriet anmodet om Det Kriminalpræventive Råds (DKR) eventuelle bemærkninger.

I den anledning skal DKR udtale, at vores mission er at skabe tryghed ved at oplyse om og forebygge kriminalitet.

Forskning viser, at overvågning i visse sammenhænge kan have en præventiv karakter. Dog ses der ikke solide effekter ved brug af passiv videoovervågning. Antageligt da det ikke har en afskrækkende effekt i sig selv. Den største effekt ved kameraovervågning opnås, når der er anvendes aktiv kameraovervågning i samspil med flere andre forebyggende tiltag.

Den 18. januar 2019

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef