Karantæneordning i ydelsessystemet

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle mv.)

Hermed Det Kriminalpræventive Råds (DKR) høringssvar efter Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering anmodning pr. e-mail den 29. juni 2018.

DKR arbejder for at fremme et trygt samfund ved at forebygge og oplyse om kriminalitet.

Målet bør være at få disse afsonere ind i den del af befolkningen, der bidrager til samfundet efter afsoning. Det er en stor udfordring i forhold til denne gruppe. Den indgåede aftale risikerer at fastholde gruppen i kriminalitet.

Man burde lade sig inspirere af mulighederne i sociale investeringer og erfaringer fra High Five.

Den 16. august 2018

Med venlig hilsen

Anna Karina Nickelsen
Sekretariatschef