Høringssvar

Det Kriminalpræventive Råd svarer jævnligt på spørgsmål fra Folketinget. Høringssvarene giver et indblik i DKR's holdninger og anbefalinger på særlige områder.

Et høringssvar er en organisations officielle besvarelse på et spørgsmål, som er stillet af et ministerie i forbindelse med et lovforslag eller det lovforberedende arbejde.

Telefontider

45 15 36 50

Mandag - fredag:
Kl. 8:30 - 14:00

Vi holder lukket mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfart.