Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Fakta om kærestevold

Vi regner med, at mellem 29.000 kvinder og 10.000 mænd hvert år bliver udsat for vold af en nuværende eller tidligere partner.

Alle uanset alder, køn, religion, uddannelse og økonomisk baggrund kan blive udsat for kærestevold. Volden sker både i hetero- og homoseksuelle forhold. Det går mest ud over pigerne, men det sker også for drenge.

Årligt udsættes

3,2 % kvinder og 1,7 % mænd i alderen 16 - 24 for fysisk kærestevold

2,5 % kvinder og 1,5 % mænd i alderen 16 - 24 for psykisk kærestevold

2,7 % kvinder og 1,2 % mænd i alderen 16 - 24 for seksuel kærestevold.

Helt unge - særligt piger - der ikke har mange erfaringer med at være i kæresteforhold, har den største risiko for at opleve kærestevold. Det er ikke kun unge, der kan have voldelige kæresteforhold. Det sker også for voksne.

Risikofaktorer

En række faktorer forhøjer risikoen for at blive udsat for fysisk kærestevold. Det er: Tidlig seksuel debut, seksuel orientering, vidne til vold i hjemmet, trusler og vold fra forældre, eget brug af alkohol og stoffer.

Følgerne af kærestevold

  • Kærestevold kan medføre trivselsproblemer som tristhed, søvnbesvær, hovedpine og oplevelse af uoverkommelighed, især blandt unge kvinder
  • Unge kvinder, der har været udsat for kærestevold, får hyppigere medicin mod angst og depression end andre kvinder
  • Der er en sammenhæng mellem selvmordsforsøg og anden selvskadende adfærd og udsættelsen for kærestevold.

Kilder

SIF, 2012: Kærestevold i Danmark

SIF, 2014: De usynlige følger af kærestevold.

Materialer