Bander og rockere i tal

Man kan få en idé om omfanget og karakteren af rocker- og bandekriminalitet i Danmark ud fra de årlige rapporter fra Rigspolitiets monitorering af området.

Den 1. januar 2018 har politiet registreret 1314 personer som tilknyttet en rocker- eller bandegruppering og i alt 92 forskellige grupperinger. Grupperingerne er kendt for at stå bag alvorlig, organiseret kriminalitet, og de har en vis organisering. Vi taler med andre ord om en alvorlig del af den grupperelaterede kriminalitet.

 

undefined

 

I januar 2018 ligger tallene forsat omkring 400 med relation til bandemiljøet og knap 900 med tilknytning til rockermiljøet.  I forhold til 2013 er det et fald på mere end 400 personer samlet set.

Politiet påpeger, at det er dynamiske, foranderlige tal. Nogle grupperinger kommer til, og andre nedlægger sig selv. Styrkeforholdet mellem grupperinger kan hurtigt ændre sig. Den enkelte persons tilknytning til en gruppering ændrer sig også, og det ses, at nogle skifter mellem grupperinger.

Politiet bemærker, at antallet af personer, som monitoreres, og antallet af registrerede grupperinger ikke siger noget om det aktuelle konfliktniveau, dvs. de konfrontationer og spændinger, som måtte blive udløst i åben konflikt.

Konfliktniveau

Politiet følger antallet af sager, hvor der bruges våben, og som de vurderer har en relation til rocker- og bandekonflikter. Når man ser på skudepisoder i det offentlige rum, har 2017 med 87 registrerede skudepisoder været et mere konfliktfyldt år end tidligere. I 2014 og 2015 blev der registreret under 20 rocker- eller banderelaterede skudepisoder, mens niveauet i henholdsvis 2013 og 2016 har ligget på ca. 50-60 skyderier årligt.

I 2017 har politiet registreret 56 sager, hvor der er blevet brugt kniv eller skydevåben mv, som vurderes at være relateret til rocker- eller bandemiljøet, og hvor personer er blevet såret eller dræbt. I disse sager er fire personer afgået ved døden, mens 65 personer er blevet såret som følge af skud eller knivstik. Det overstiger antallet af sårede fra tidligere, mens antallet af døde er lavere end tilbage i 2015, hvor fem personer døde.

Våben og visitationer

I 2017 har landets politikredse indsendt i alt 750 skydevåben til kriminalteknisk undersøgelse hos Rigspolitiet. Man mener, at 92 af disse våben vedrører sager, der er knyttet til rocker- og bandemiljøet. Man vurderer det ud fra det givne våben og om der indgår en person i sagen, som efter politiets oplysninger har tilknytning til rocker- eller bandemiljøet.

Der blev i relation til politiets indsats i 2017 etableret 23 visitationszoner. Rigspolitiet oplyser, der i disse er foretaget ikke mindre end 5567 visitationer, hvor personer er blevet stoppet af politiet.

Straf og fængsel

I 2017 er der foretaget 4240 sigtelser vedrørende overtrædelse af straffeloven og forskellige særlove, herunder lov om euforiserende stoffer og våbenloven. I forhold til lidt over halvdelen af overtrædelserne – 2446 – er der også faldet en afgørelse. Rigspolitiet forklarer, at både domme, bøder og tiltalefrafald tæller med i fældende afgørelser. De involverede blev i 2017 idømt i alt 349 års fængsel for disse overtrædelser.

415 rocker- eller bandetilknyttede personer var i januar 2018 i fængsel eller afsonede en dom. 

Undersøgelser peger på, at der generelt sker en stigning i, hvor meget kriminalitet, personer begår, når de bevæger sig ind i kriminelle grupperinger som fx rockergrupperinger. Samtidig kan personer med tilknytning til en gruppering blive mere tilbøjelige til at udøve vold i forbindelse med konflikt mellem medlemmer af grupperingen og andre konkurrerende grupperinger. Volden kan på den måde siges også at være et gruppefænomen.

Tallene herover skal samtidig forstås i forhold til, at politiets indsats mod rockere og bander – og mod kriminalitet i rocker- og bandemiljøer – er et af de højst prioriterede fokusområder nationalt niveau og taktisk og operativt og har været det i en årrække.