Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Unges fritidsaktiviteter

En undersøgelse har sat fokus på, hvor mange unge der benytter fritidstilbud, og hvilke barrierer der kan være for at deltage i aktiviteterne.

Når der sker kriminalitet og hærværk i bestemte by- og boligområder, nævnes det ofte, at de unge ikke har tilstrækkelige fritidstilbud. CASA har på denne baggrund undersøgt forholdet mellem udbud og efterspørgsel af fritidstilbud, og betydningen af tilbuddene i forskellige byområder. Det er også undersøgt, om tilbuddene matcher de unges behov. 6.083 unge fra 5. - 9. klasser i Halsnæs, Holbæk, Hvidovre og Høje Taastrup kommuner har deltaget i undersøgelsen. Det svarer til en svarprocent på 61 %, og særligt byskoler i Holbæk er ikke repræsenteret.

Undersøgelsen Unge og fritidstilbud viser, at omkring 70 % af de unge, der har svaret, går til et organiseret fritidstilbud, 20 % laver selvorganiserede aktiviteter og 10 % er passive. Gruppen af unge, der går til noget i fritiden, har generelt bedre trivsel og færre problemer, end de øvrige unge.

Forældrenes interesse for fritidsaktiviteten har også en betydning: jo større forældreinteresse, jo mere aktive er de unge.

Flere aktive unge

Barrierer for, at de unge deltager i  fritidsaktiviteter

  • De har ikke tid, vil hellere noget andet, fx være sammen med vennerne, eller synes det er for besværligt (59 %)
  • Fritidsaktiviteterne er for dyre (9 %) i forhold til familiens økonomi. Det svinger afhængigt af kommune og aktivitet
  • Aktiviteternes beliggenhed. Det nævnes af voksne inden for kultur- og fritidsområdet i adspurgte kommuner med landområder
  • De unge påpeger, at det også handler om et rum, de kan identificere sig med – ikke kun om geografisk afstand
  • Manglende forældreinteresse kan påvirke de unge og gøre personlig forældrekontakt og -motivation nødvendig.

DKR har støttet undersøgelsen, som supplerer en systematiske kortlægning af effekten af mentor- og fritidsindsatser for unge i risiko, da den giver et indblik i udvalgte danske unges synspunkter og brug af fritidstilbud.

HNC

Henriette Nobili Christiansen

Projektleder

Kilder

CASA, 2012: Unges og fritidstilbud

Materialer

Lokalt samarbejde

Se hvordan I organiserer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde.