Høringssvar

Det Kriminalpræventive Råd svarer jævnligt på spørgsmål fra Folketinget. Høringssvarene giver et indblik i DKR's holdninger og anbefalinger på særlige områder.

Et høringssvar er en organisations officielle besvarelse på et spørgsmål, som er stillet af et ministerie i forbindelse med et lovforslag eller det lovforberedende arbejde.

Telefontider

45 15 36 50

Mandag, onsdag og fredag:
Kl. 9 - 15

Tirsdag og torsdag:
Kl. 9 - 16

Vi holder lukket mellem jul og nytår og dagen efter Kr. Himmelfart.