Høringssvar

Det Kriminalpræventive Råd svarer jævnligt på spørgsmål fra Folketinget. Se høringssvarene som giver et indblik i DKR's holdninger og anbefalinger på særlige områder.

Et høringssvar er en organisations officielle besvarelse på et spørgsmål, som er stillet af et ministerie i forbindelse med et lovforslag eller det lovforberedende arbejde.