Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret indsats overfor børn og unge.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået af, mod og mellem børn og unge
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter og indsatser rettet mod børn og unge og andre relevante aktører
  • styrke det lokale tværfaglige samarbejde med udgangspunkt i samarbejdet mellem sociale myndigheder, skole og politi (SSP)
  • skabe tryghed blandt børn og unge
  • sikre, at DKR's rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer blandt børn og unge.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's fire overordnede mål

Udvalgets medlemmer

Formand for udvalget

Kim Hansen

Dansk Socialrådgiverforening

Sekretær for udvalget

NLHH

Ninna Lagoni Hansen

Lars Aaberg

Skolelederforeningen

Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation

Kaspar Pilmark Andersen

Social- og Indenrigsministeriet

Preben Astrup

Danmarks Idræts-Forbund

Martin Bannow

SSP Samrådet

Hanne Bergstrøm

Rigspolitiet

Nana Øland Frederiksen

Center for Boligsocial Udvikling

Hannah Hagerup

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Rikke Hald

Foreningen af Offentlige Anklagere

Claus Hansen

Ungdomsringen

Margot Hansen

Kriminalforsorgen

Kim Hassø

Natteravnene

Jørn Højer-Pedersen

Danmarks Lærerforening

Sheku Amadi Jalloh

Skole og Forældre

Birgitte Dyrbye Jensen

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Maria Jorsal

Danmarks Vejlederforening

Jon A. Jørgensen

BUPL

Gitte Landors

Socialpædagogerne

Tommy Laursen

SSP København

Jesper Bøjgaard Madsen

Politiet

Birgit Mortensen

Socialstyrelsen

Per Ullner Nielsen

Uddannelsesforbundet

Kjell Nilsson

Danmarks Lærerforening

Lise Bagge Rasmussen

Undervisningsministeriet

Lene Stavnsgaard

Askovfonden

Anette Storgaard

Aarhus Universitet

Katrine Born Thodsen

Justitsministeriet

Mette Vestergaard

Danske Regioner

Benny Wielandt

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Anett Wiingaard

Foreningen Gode Alkoholdninger

Ellen Østergaard

Børnesagens Fællesråd

Ledig

Socialchefforeningen

Ledig

Kommunernes Landsforening