Plenarforsamlingen

Det Kriminalpræventive Råd består af myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner, som har en betydningsfuld viden på et område, der er centralt for rådets arbejde.

undefined

 Vores mange medlemsorganisationer udgør tilsammen DKR's plenarforsamling. Plenarforsamlingen godkender DKR's prioriteringer, indstillinger om nye medlemmer og formandens årlige beretning.