Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Plenarforsamlingen

Plenarforsamlingen godkender DKR's prioriteringer, indstillinger om nye medlemmer og formandens årlige beretning.

Det Kriminalpræventive Råds plenarforsamling består af myndigheder, brancheorganisationer, fagforeninger, interesseorganisationer og enkeltpersoner, som har en betydningsfuld viden på et område, der er centralt for rådets arbejde.

Formand for DKR

Henrik Dam

Rektor
Syddansk Universitet

DKR's næstformand

Hans Reymann-Carlsen

Underdirektør
Forsikring & Pension

Sekretær for Plenar

JJ

Jette Jørgensen

Plenarforsamlingens medlemsorganisationer og personlige medlemmer

Advokatrådet

Askovfonden

Boligselskabernes Landsforening

BUPL

Børne- og Kulturchefforeningen

Børnerådet

Børnesagens Fællesråd

COOP Danmark A/S

Center for Boligsocial Udvikling

Danmarks Idræts-Forbund

Danmarks Vejlederforening

Dansk Byggeri

Dansk Erhverv

Dansk Socialrådgiverforening

Den Danske Dommerforening

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Finansrådet

Forbrugerrådet

Foren. af Fængselsinspektører og Vicefængselsinspektører

Foreningen af Offentlige Anklagere

Foreningen af Socialchefer i Danmark

Fonden for Socialt Ansvar

Foreningen af Statsadvokater

Fritid og Samfund

GODA - Foreningen Gode Alkoholdninger

High:Five

Ingeniørforeningen i Danmark

Justitsministeriet

KL - Kommunernes Landsforening

 

Kriminalforsorgsforeningen

Københavns Universitet

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Lejernes Landsorganisation

LO - Landsorganisationen i Danmark

Mødrehjælpen

Politiet

Politiforbundet

Postnord

Rigsadvokaten

Serviceforbundet

SikkerhedsBranchen

SKAT

Skole og Forældre

Skolelederforeningen

Social- , Børne- og Integrationsministeriet

Socialpædagogernes Landsforbund

Socialstyrelsen

SSP Samrådet

Uddannelsesforbundet

Undervisningsministeriet

Ungdomsringen

Ungdomsskoleforeningen

Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening

Lektor Anette Storgaard, Aarhus Universitet, Juridisk Institut

Adjunkt Linda Kjær Minke, Syddansk Universitet, Juridisk Institut

Centerleder Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet 

Lektor Charlotte Mathiassen, DPU, Aarhus Universitet