Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

By- og Boligudvalget

Udvalget forebygger kriminalitet og skaber tryghed ved en helhedsorienteret og områdebaseret tilgang, der også omfatter den fysiske indretning af by- og boligområder.

Udvalget arbejder med at

  • forebygge kriminalitet begået i by- og boligområder
  • påvirke udviklingen af kriminel adfærd og offerrisiko hos borgerne ved aktiviteter for og indsatser i by- og boligområder
  • skabe tryghed i by- og boligområder
  • sikre, at rådets generelle rådgivning tager udgangspunkt i behov for initiativer i by- og boligområder.

Målet med udvalgets arbejde er at bidrage til DKR's fire overordnede mål

By- og Boligudvalgets medlemmer

Formand for udvalget

Peter Andersen

Lejernes Landsorganisation

Sekretær for udvalget

HPH

Hans Peter de Place Hansen

Helle Adelborg

Kommunernes Landsforening

Lars Bræmhøj

Rigspolitiet

Kurt K. Christensen

FAB

Bjarne Corneliussen

Ingeniørforeningen i Danmark

Morten Elle

Ingeniørforeningen i Danmark

Lene Espersen

Arkitektforeningen

Anders Glahn

Ungdomsringen

Bo Grönlund

Akademisk Arkitektforening

Ellen Højgaard Jensen

Dansk Byplanlaboratorium

Peter Johansen

Serviceforbundet

Rikke Kristiansen

Ejendomsforeningen Danmark

Mads Kruse

SSP-Samrådet

Gert Mejlshede

Dansk Låsesmede Forening

Helle Nørgaard

Statens Byggeforskningsinstitut

Johnny Schou

Politiet

Louise Buch Viftrup

Danmarks Almene Boliger