DKR's mission og mål

DKR forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. For at leve op til denne ambition har vi fire strategiske mål og tre fokusområder indtil 2018.

DKR's mål til og med 2017

Vi har sat os fire overordnede mål: 

 1. At nedbringe antallet af de mest kriminelle unge
 2. At forstærke indsatser rettet mod den brede befolkning
 3. At nedbringe antallet af flergangsofre
 4. At fastholde det høje tryghedsniveau i befolkningen.

Fokusområder 2015 - 2017

Vi har valgt tre strategiske fokusområder for at prioritere aktiviteter og ressourcer i 2015 - 2017:

 • Indbrud og hæleri. Indbrud er en af de største kriminalitetstyper i Danmark og antallet af indbrud ligger, trods et fald, stadig meget højt i forhold til andre lande i Europa. Et fald på dette område må antages at reducere den samlede kriminalitet
 • Cyberkriminalitet. It fylder stadig en større del i befolkningens liv og udvikler sig lynhurtigt. Kriminalitet er også en del af dette univers, og kriminalitet må antages i stadig stigende omfang at komme til at foregå i cyberspace. DKR må derfor have et særligt fokus på, hvordan kriminalitet kan forebygges her
 • Ungdomskriminalitet. Det lokale kriminalpræventive samarbejde har peget på ungdomskriminalitet som den mest relevante  udfordring i deres arbejde. DKR må derfor fortsat fokusere på, hvordan man kan understøtte dette arbejde bedst muligt.

Vi vil nå målene gennem synlighed, fokus, gennemslagskraft, netværk og faglighed.

Vi er en helhedsorienteret medlemsorganisation

DKR består af et værdifuldt netværk af centrale samfundsaktører, der udveksler erfaringer og bidrager med deres specialviden omkring forskellige problemstillinger. Den brede sammensætning i DKR betyder, at vi har en unik mulighed for at belyse kriminalitetsområdet hele vejen rundt. Vi arbejder samtidig med borgernære indsatser og støtter lokalt kriminalpræventivt samarbejde.

Når vi fx vil forebygge indbrud, går vi til opgaven fra forskellige vinkler og hjælper på flere områder, så:

 • privatpersoner kan sikre deres boliger bedre og etablere nabohjælp
 • offentlige myndigheder som kommuner og politi kan støtte indsatsen med borgermøder og information
 • byområdernes fysiske forhold kan forbedres - fx med bedre belysning og oversigtsforhold
 • ændringer i bygningsreglementet ved nybyggeri så sikringern af døre og vinduer overholder gode standarder.

Formidling

DKR arbejder også på alle fronter med formiling af viden og løsninger fra forskning, politik og praksis.