SSP og forebyggelsesmodellen

Forebyggelsesmodellen er en fælles ramme at tale ud fra, når aktører med forskellige baggrunde mødes og diskuterer, hvordan man planlægger og realiserer kriminalitetsforebyggende indsatser.

DKR har udviklet en forebyggelsesmodel, der skal synliggøre den kompleksitet og helhed, som er nødvendig, hvis man skal forebygge kriminalitet.

Modellen kan give et fælles udgangspunkt for de faglige drøftelser, der løbende tages i SSP-regi. Fx om, hvordan man skal prioritere de forskellige indsatser, faglige overvejelser omkring de enkelte initiativer, behovet for videnudvikling og evaluering af indsatser m.m.