Forebyggelse af kriminalitet

Hvornår er der tale om forebyggelse, og er der forskel på forebyggelse og kriminalitetsforebyggelse?

Der er nogle spørgsmål, som er gode at afklare, når man arbejder med forebyggelse af kriminalitet. Man kan fx spørge om, hvorvidt forebyggelse af kriminalitet udelukkende skal tage udgangspunkt i metoder, der direkte er rettet mod at reducere kriminelle hændelser, eller om man skal bruge metoder, der er rettet mod mere brede perspektiver, som påvirker folks livskvalitet og levevilkår.

DKR har udarbejdet en model, som beskriver vores forståelse af forebyggelse af kriminalitet. Begrebsafklaringen og modellen kan være en hjælp for alle, der arbejder i det forebyggende felt, og det kan give et fælles grundlag at arbejde ud fra.